Tyto materiály lze použít tam kde je nutnost vodivých či antistatických podlah. Usnadňuje i samotnou ochranu součástek obaly při přemísťování z jedné aplikace na druhou, kdy . Vodivé vinylové podlahy dokáží odvést elektrický náboj vzniklý třením při chůzi tak, aby nedocházelo k nebezpečným výbojům. Antistatické ESD vinylové podlahy.

V nabídce celá role nebo již rozměr x 5m včetně patentů a uzemňovacího kabelu.

Méně ekonomicky náročnější antistatické podlahy. ESD podlahové dlaždice a jejich údržba. Nezbytné jsou také výstražné tabule EPA a lepicí štítky pro označení vybavení EPA prostor. Samonivelační 1-mm epoxidový systém pro ESD i EX prostředí, splňující požadavky svodového odporu.

Tieto podlahy sú vhodné do priestorov, kde je potrebné zabrániť vzniku elektrostatických výbojov. Charakteristika antistatické podlahy. Elektrostaticky vodivé PVC podlahy (vinyl). Pro prostory EPA, kde je podlaha a používání vodivé obuvi primárním systémem uzemnění pracovníků, je doporučena maximální hodnota .

V místech se speciálními požadavky na zajištění odvodu elektrostatického náboje – nemocnice, pracoviště s výpočetní technikou, místa se zvýšeným nebezpečím výbuchu, elektrické rozvodny – zhotovíme antistatickou podlahu.

View Details