Je to proto, že dřevo dává pocit zdraví a pohody a je tak rozmanité jako člověk. Každé prkno je unikátní a osobité stejně jako otisk lidského prstu. Sem jednoznačně patří novinka společnosti Serafin Campestrini s. Palubky SECA z Borohrádku – dřevěná masivní podlaha FEEL WOOD.

První sponku rozpulte v polovině a dřevěné klíny umístěte mezi stěnu a první řadu prken tak, aby vznikla spára pět milimetrů na metr délky.

Na krásném vzhledu dřevěné podlahy se podílí nejen vhodný výběr materiálu, ale také přesnost tvaru jednotlivých prken a – a to v neposlední míře. Použitím prken z více balíků vznikne barevně jednotnější povrch. Upínací konec sponky by měl přitom ukazovat směrem, kterým je podlaha pokládána. Nabízíme vám dřevěná prkna v několika různých provedeních.

Jedná se o univerzální materiál s různými typy profilů a rozměry. Užití takovýchto hoblovaných prken je poměrně rozsáhlé: například jako dokončovací materiál fasá obkladů stěn, teras, dřevěných podlah, stropů, plotů, či třeba dřevěné pískoviště nebo lavička. Po dřevěných podlahách z fošen připevňovaných kolíky nastupují prkenné podlahy.

Ke spojování prken jsou užívány.

View Details

Na výrobu omítek používáme různé druhy malty. Maltu tvoří pojivo, plnivo, voda a různé přísady. Jako pojiva se nejčastěji používají vápno, sádra a cement. Plniva dodávají omítce plasticitu a umožňují ji zpracovat – patří sem například písky, kamenné moučky a pod.

Od velikosti zrn – frakce závisí i zrnitost omítky.

Především z cenových důvodů patří mezi nejčastěji žádané druhy omítek. K jejich slabinám patří menší odolnost proti ulpívání prachu, a tedy vyšší špinivost, a menší paropropustnost, kvůli níž nejsou tyto omítky doporučovány k použití na kontaktní zateplovací systémy s minerální vlnou, neboť by mohly . Po dokončení hrubé výstavby a vnitřních instalačních rozvodech přijdou na řadu omítky. Otázka zní, jakou omítku zvolit? V článku se dozvíte, jaké existují druhy vnitřních a venkovních omítek.

Má este- tickou funkci – spoluvytváří konečný vzhled povrchu, a zároveň musí splňovat stavebně-fyzikální nároky stavby. Z historického hlediska je prvním uměle připraveným stavebním materiálem malta. Již na starořímských stavbách nalézáme .

Stejně jako tomu bývá u ostatních součástí staveb, i omítek je několik druhů.

View Details