Opěrné dílce Planex menších rozměrů se používají k vytváření zlomových přechodů ve členitém terénu pro ohraničení a ochranu ploch zeleně a pro stavbu různých dělících plotů a zídek bez nutnosti další povrchové úpravy. Opěrné stěny větších rozměrů pak slouží zejména pro vytváření venkovních skládek sypkých hmot a . Pro zde uváděnou realizaci rodinného domu v Otvovicích byl beton zvolen základním materiálem nosných konstrukcí. Suterén je řešen jako vodonepropustná konstrukce (bílá vana), obvodové stěny jsou betonové s využitím ztraceného bednění, stropy jsou monolitické železobetonové a střešní nosná konstrukce je řešena . Máme systémové řešení na každý povrch. Stěrky se mohou aplikovat na betonové staré panely v paneláku a tím vytvořit designou stěnu třeba u pracovního stolu nebo .

Opěrné a podpěrné zdi mají funkční a estetický význam. Opěrná zeď vytváří výškový předěl a zabraňuje sesuvu půdy, zatímco podpěrná zeď zadržuje, resp. Betonové šílenství pokračuje. Vyústěním mého zalíbení v průmyslovějším vybavení interiéru se stala touha po betonové stěně. Alespoň jedné, alespoň kousku jedné stěny, aby to doma prošlo.

Od tohoto mě neodradilo ani zjištění, že na zeď se nenanáší beton, ale tzv. Principy zajištění vysokých tepelně technických parametrů: – množství a uspořádání dutin v tvárnici. Základní svahovka celé řady.

Používá se pro opěrné a zárubní zdi do výšek 6m, zeď může být členěna pomocí lavic.

Od výšky 3m doporučujeme statické posouzení a betonový základ. V neposlední řadě je to velmi dobrá vzduchotěsnost vzhledem k tomu, že betonové stěny ať železobetonové nebo z prostého betonu vždy obsahují minimálně konstrukční betonářskou síť u obou povrchů, která brání vzniku trhlin od objemových změn a od statického zatížení. V případě prefabrikované . V současné době se stále více setkáváme s vícepodlažními dřevostavbami.

Pro tyto dřevostavby je téměř nutností samonosné schodiště. Ve stále větší oblibě jsou vetknuté schodiště bez nutnosti podpěr a vnitřní schodnice. Do nedávné doby bylo možno tato schodiště kotvit jen do betonové nosné stěny ,. Bruska pro rychlé a efektivní odstranění nerovností na betonových zdech a stropech. Bezprašná práce díky připojení rozdělovače prachu. Ergonomická práce s využitím mobilního pracoviště pro nástěnné a stropní brusky.

Zde uvedený příklad znázorňuje opravu a ošetření povrchu iteriérové betonové stěny poškozené segregačními hnízdy, výkvěty a hnědými fleky způsobenými neostatečným krytím armatur. S těmito problémy se lze běžně setkat např. K nápravě neutěšeného stavu stěn lze použít následující postup. Obecně k návrhu U betonových podzemních stěn jsou hlavními podklady pro jejich návrh výsledky statických průzkumů a zejména požadavky, které vyplývají z budoucího provozu.

Použití vodostálých betonů nebo betonů s přísadami, které zajistí jejich nepropustnost, . Máme vše od moderních hladkých linií až po prvky s rustikálním ostařením. Jsem jeden z těch, co jsem používal posuvné bednění na betonové stěny. Přesněji řečeno používal jsem hlavně lehčený beton ze směsi škváry a stavebního odpadu – menší kousky cihel a malta.

Větší kusy cihel (půlky) byly vkládány do bednění v rámci možností a zalévány. Systém protihlukových betonových stěn Liadur nabízí vysoce účinnou ochranu před nepříznivými účinky hluku stále rostoucího dopravního zatížení. Protihlukové stěny Liadur se osvědčily na mnoha místech po celém světě. Již více než let dokazují, že jsou účinným protihlukovým systémem u frekventovaných dopravních . Až tři a půl metru vysoké protihlukové betonové stěny vyrůstají v poslední době podél kolejí na trase Plzeň – Praha. Správa železniční dopravní cesty trať modernizuje.

Zástupci města, architekti i lidé žijící v okolí trati vidí ve vysokých bariérách problém. Oplotit svůj pozemek anebo zbudovat opěrnou zeď můžete funkčně, ale i krásně. S našimi produkty máte na výběr.

V místech otvorů lze provést rovněž svisle členěné stěny , jako svislé stěnové prvky ostění otvorů. Velmi rychlý stavební postup bez nutnosti bednění a při výsledné pohledové úpravě betonů s možností nadefi nování dalších vlastností stěn. U sendvičových stěnových panelů současně zajištění tepelného odporu stěn. Námi vyráběné opěrné stěny slouží k vytvoření opěrných stěn na vyrovnání terénních změn, využijí se k výstavbě silážních jam a hnojišť v zemědělství, použijí se k výstavbě skladových boxů sypkých materiálů, nachází dobré uplatnění v dopravních stavbách .