Vyúčtování znaleckých posudků a odhadů je účtováno induviduálně dle cen smluvních s přičtením úhrady znalcem vynaložených nákladů (například dopravné, kopírovací práce, poštovné aj.). Odměna za vypracování se stanoví smluvní cenou v závislosti na složitosti posudku, termínu vyhotovení . V případě potřeby lze znalecký posudek dle vyhlášky vypracovat za příplatek i dříve. Předpokladem dodržení výše uvedených. Ceny za vyhotovení znaleckých posudků se řídí platnými ustanoveními zákona č.

Zákon o znalcích a tlumočnících) a navazující prováděcí vyhláškou č. Vyhláška ministra spravedlnosti k provedení zákona o znalcích a tlumočnících). Ceny znaleckých posudků pro občany, fyzické a právnické osoby. Cena je stanovena individuálně podle náročnosti zpracovávaného znaleckého posudku.

Na základě poptávky je zpracován cenový návrh a po jeho vzájemném odsouhlasení je uzavřena smlouva o zpracování znaleckého posudku. Zajistíme právně platný odhad nemovitosti, ocenění nemovitosti i znalecký posudek. Cena znaleckého posudku je stanovena vždy individuálně, v závislosti na rozsahu a náročnosti práce.

Vypracování jednoduchých posudků trvá obvykle necelý měsíc a stojí do tisíce korun, složitější posudky jsou dražší . Je-li znalec plátcem daně z přidané hodnoty, cena se navíc zvyšuje o částku jí odpovídající. Odměna se může přiměřeně krátit, jestliže úkon nebyl proveden řádně nebo ve stanovené lhůtě. Odměnu a náhradu nákladů je znalec povinen vyúčtovat zároveň s podáním posudku. Náklady znaleckého posudku hradí spotřebitel . ON VŠE (návrh č. 2) a řeší určování obvyklé ceny porovnávací metodou.

Při určování ceny zjištěné (úřední) standart respektuje postup v intencích příslušného oceňovacího předpisu a zdůrazňuje přezkoumatelnost zvoleného postupu. Standardně provádíme vypracování znaleckého posudku v termínu týdny. Budete-li požadovat jakékoliv bližší . Cena písemného znaleckého posudku je závislá od složitosti a pracnosti splnění znaleckého úkolu v plném rozsahu. Znalec cenu sdělí objednateli před zahájením příslušného celkového výkonu. Cena je uvedena v zálohové faktuře před započetím práce.

Vypracujeme Vám znalecký posudek i určíme cenu jakékoliv nemovitosti. Zjistíte cenu rodinného domu, bytu i pozemku nejen v Praze, Brně nebo Ostravě a díky síti našich poboček i kdekoli jinde v České republice. Kč Znalecký posudek o ceně obvyklé.

Související životní situace:. Zda sa nam to dost drahe, kedze za posudok na pozemok sme dali iba Eur (u toho isteho znalca). Su na to nejake tabulky, alebo zakon, ktory reguluje tieto ceny , alebo sa da dohodnut na . Vyhotovíme vám znalecké posudky: cena vozidla, bouračka, havárie, náklady na opravu, pojistná událost, ocenění vozidla, havárie auta, cena opravy, rok výroby, znalecký posudek používaných a havarovaných vozidel, pojištění za škodu motorového vozidla, osobní vůz, nákladní vůz, osobní auto, náklaďák. Znalec zpracovává znalecké posudky a vykonává jinou odbornou činnost pro potřeby soudů, orgánů veřejné moci, institucí, ale i pro potřeby ostatních právnických a fyzických osob – občanů. Znalce jmenuje ministr spravedlnosti nebo předseda krajského soudu, a to pro určitý obor, odvětví a specializaci.

Za pozemek tato částka bude znatelně nižší. Cena za znalecký posudek není zákonem stanovena.