Chemická ochrana působí jenom preventivně. Protože houby prorůstají dřevo do hloubky, nelze je chemicky likvidovat. Plísně lze chemicky odstranit – vhodné přípravky jsou Fungispray Super, Sanop Alfa, Super. Savo působí jenom krátkodobě).

V příznivých podmínkách nám dřevo může sloužit po dlouhou dobu, musíme ho však chránit před působením biotických a abiotických činitelů konstrukční ochranou. Tam, kde není tato ochrana možná, je vhodné přistoupit k ochraně chemické nebo se v daném případě použití dřeva raději vyhnout.

Ochrana dreva chemickými látkami je v súčasnosti jedným z hlavných spôsobov ochrany dreva pred biotickými škodcami. Zvyšuje prirodzenú trvanlivosť dreva. V praxi se používají vhodné typy chemických látek – chemické prostředky na ochranu dřeva, . Ochrana dřeva a špičková impregnace dřeva Lignofix, nejdokonalejší systém ochrany na trhu.

Poskytujeme poradenství ochrany dřeva a dodáváme přípravky impregnace dřeva za výhodných podmínek. Eshop a velkoobchod zaměřený na ochranu a impregnace dřeva ve. Jaroslavem Strnadelem, Ph. Bochemie, která na náš trh dodává přípravky značky . O chemických prostředcích podrobněji v kapitole 2.

Z vlastností dřeva (viz kapitola 1) vyplývá, že je materiálem, jehož životnost je značně závislá na celé řadě faktorů. Použitím dřeva a jeho ochranou se zabývá řada norem, které jsou uvedeny v kapi- tole B. Tato norma určuje základní zásady chemické ochrany dřeva proti znehodnocení dřeva a materiálů na jeho bázi biotickými činiteli v různých třídách ohrožení. Stanovuje třídy ohrožení v závislosti na expozici dřeva, definuje vlastnosti, které musí splňovat ochranné prostředky použité na chemickou ochranu v jednotlivých. Ochranou dřeva se rozumí výběr optimální dřeviny na daný účel použití, maximální stavebně konstrukční ochrana a nevyhnutelná chemická ochrana exponovaných prvků.

Při výběru dřeviny na konkrétní použití je třeba zohlednit její přirozenou odolnost a ekonomickou dostupnost. Konstrukční ochrana dřeva má mít vždy . Likvidace dřevomorky, sanace dřeva a krovů. Trvanlivost méně odolných druhů dřeva je potřeba zvýšit pomocí chemické a konstrukční ochrany. Při správném provedení konstrukční ochrany není potřeba použít ochranu chemickou. Snaha o ochranu dřeva má dlouhou tradici.

Prvními prostředky používanými k jeho chemické ochraně byly látky snadno dostupné. Ve starém Egyptě a Římě to byly především oleje, pryskyřice a rostlinný dehet, dále roztoky chloridu sodného neboli kuchyňské soli, a to např. Povrchové ošetření a chemická ochrana dřeva 4. Preventivní chemická ochrana dřeva Pokud se přes stavebně konstrukční a aplikační opatření nedá vyloučit napadení houbami nebo hmyzem, musí se navrhnout chemická ochrana dřeva. K tomu patří dále v kapitole 4.