Jedna z nejžhavějších otázek týkajících se stavby rodinného domu je otázka volby topení. Kromě burcujících novinových titulků týkajících se neustálých změn v cenách energií k tomu přispívá také čím dál větší nabídka technologií pro vytápění rodinných domů. Přesto je možné dobrat se uspokojivého.

Cenu vytápění ale můžete zmírnit volbou vhodného zdroje. Rodinný dům lze vytápět různě.

Uhlím, dřevem, elektřinou, zemním plynem, koksem, dřevěnými nebo rostlinnými peletkami, tepelným čerpadlem. Většinou je ale výběr zdroje tepla limitovaný. Vytápění rodinného domu patří mezi významné položky rodinných rozpočtů. Správnou volbou zdroje tepla lze ušetřit na provozních a servisních nákladech v dalších obdobích. Jaké jsou možnosti vytápění a kolik vás jednotlivá paliva budou stát v blízké budoucnosti?

Technologický vývoj a požadavky na čistotu ovzduší však způsobily, že dnes lze bezpracně vytápět dům i pevnými palivy. Nevídaný komfort srovnatelný s plynovým či elektrickým vytápěním zajišťuje rozměrný zásobník na pelety nebo tříděné uhlí v potřebné velikosti. O přikládání se stará šnekový či jiný .

Jak vytápět rodinný dům co nejefektivněji? Ukážeme si výhody a nevýhody jednotlivých způsobů vytápění nejrůznějších budov. Mezi nejčastější způsoby stále patří topení v kotli na pevná paliva, nebo plyn. Se stoupající cenou energií se však stále populárnějšími stávají dlouhodobě výhodnější a šetrnější . Při výběru vytápěcího systému se většinou hodně počítá – výška investice, provozní náklady, návratnost. Protože potřeba tepla na vytápění je v ultranízkoenergetických (UND) a energeticky pasivních domech (EPD) velmi nízká, tradiční výpočty v nich mají jiné výsledky než v minulosti.

Tyto údaje odpovídají průměrnému rodinnému domu umístěnému v České republice. Tímto omezením jsme fakticky vyřadili ze zkoumaných . S tím, jak se blíží zima a začíná topná sezóna, řešíme, čím , jak a za kolik budeme letos topit. Který způsob je nejlevnější a který se opravdu vyplatí? S klesajícím množstvím energie, které potřebujeme, abychom si v domě zajistili příjemnou pobytovou teplotu, se mění i přístup k tomu, čím a jak budeme dům vytápět.

Rozhodující není co nejvyšší výkon, ale výkon optimální. A tím nemyslíme jen konkrétní číselnou hodnotu, ale i to, jak vhodně zapadá do celkové koncepce . Existuje několik způsobů jak vytápět dům nebo byt. Nejrozšířenějšími variantami jsou však v ČR nadále kotle na tuhá paliva, plynové kotle, elektrokotle, kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla.

Každý zdroj vytápění má své výhody i nevýhody , ať už z hlediska komfortu obsluhy nebo ekonomiky provozu, . Jaké vytápění zvolit pro náš důplynový, nebo elektrický kotel či pořídit kotel na tuhá paliva?

Správné rozhodnutí je na nás, ale vždy jsme do jisté míry limitováni. Za prvé dostupností energie v dané lokalitě, zajímají nás i následné provozní náklady, časová a technická náročnost obsluhy a samozřejmě i . V předchozích dílech seriálu „Stavíme energeticky úsporný dům “ jsme probrali různé možnosti jak snížit spotřebu energie na vytápění domu. Pokud ovšem nepostavíme nadstandardní pasivní nebo dokonce nulový dům , pak musíme stále ještě dům vytápět. K tomu je potřeba vytápěcí systém a zdroj energie . Instalací tepelného čerpadla také získáte výhodnou sazbu elektrické energie pro celý rodinný dům (D57d).

Obecně platí, čím jednodušší věc, tím spolehlivější. Ty se počítají podle České státní normy a při výpočtu se vychází především z lokality, ve které se dům nachází, vlastností stavebních konstrukcí domu a účelu,. Pro orientační stanovení návratnosti investice do tepelného čerpadla doporučujeme provést výpočet energetické náročnosti Vašeho domu, t. Toto provádí například projektant vytápění, případně . Konečné rozhodnutí, čím rodinný dům vytápět , by mělo uzrát.

Je vhodné nechat si zpracovat několik variant řešení a zvážit investiční náklady a provozní náklady za patnáct nebo dvacet let,“ doporučil Karel Srdečný. Třeba na základě projektu nebo výpočtu. Podle odborníka je obtížné odhadnout vývoj cen . Jednou z klíčových otázek pro toho, kdo staví či rekonstruuje rodinný dům , je způsob jeho vytápění.

Pokud v dnešní energeticky značně nejisté době. Vytápění domu či bytu tvoří v dnešní době největší rozpočtovou položku, proto je logická snaha tyto výdaje maximálně snížit. Pasivní domy jsou samy o sobě na spotřebu energií oproti jiným typům objektů méně náročné, přesto je třeba dobře uvážit, jaký zdroj tepla zvolit, abychom netopili málo ani příliš.

Dost lidí si instaluje záložní krb, nebo teplovodní krb, případně interiérový kotel. Záleží, jaký je to pasivní dům. Pokud montovaný, bude mít nízkou tepelnou kapacitu a spuštění jakéhokoliv spotřebiče bude znamenat přehřívání.

Zděné pasivní domy, nebo betonové domy, budou mít vysokou . Informací je mnoho, avšak čím v domě opravdu topit tak, abychom ušetřili co nejvíce? Raději plynový nebo elektrický kotel? Jak kotel vybrat a čím topit?