V Praze je vybudován jednotný kanalizační systém, v okrajových částech většinou oddílný kanalizační systém. Jednotný systém sbírá a odvádí směs odpadních vod z domácností, průmyslu i dešťových srážek společně, oddílný shromažďuje a odvádí dešťové vody ve zvláštní. Historická stavba s unikátním podzemím vybízí k neobvyklým volnočasovým aktivitám.

Vstupte do industriálu a poznejte původní účel národní kulturní památky. Vítáme vás ve Staré čistírně odpadních vod !

V této sekci se dozvíte více informací o prohlídkách a zážitcích. Evropské dotace totiž kvůli dlouhodobé a nevypověditelné smlouvě s provozovatelskou firmou Veolia nedostane. Nová Ústřední čistička odpadních vod bude po dokončení připomínat rozsáhlý park. Dalších fotografií v galerii.

Takto vypadá detailní pohled do čističky odpadních vod : Video. Hlavní město Praha bude prostřednictvím Pražské vodohospodářské společnosti a. PVS) v letošním roce do rekonstrukcí vodovodní a stokové sítě investovat téměř miliardy korun.

Stará čistírna odpadních vod v Praze – Bubenči je významným dokumentem historie architektury, techniky a vodohospodářství. Projekt čistírny vypracoval inženýr britského původu sir William Heerlein Lindley. Na snowboardu získala druhé olympijské zlato, kralovala od kvalifikace až do finále více informací . V areálu jsou zpřístupněny původní prostory s pozůstatky původní technologie.

Její nástupkyně, Ústřední čistírna odpadních vod v Praze (ÚČOV), vznikla v blízkosti původní čistírny na Císařském ostrově v 60. OV vypouští do řeky vody vyčištěnou i biologicky pomocí bakterií. O kolik čtyřměsíční zpoždění stavbu za miliardy korun prodraží, zatím není jasné.

Informace v úterý zazněla na jednání výboru pro životní prostředí zastupitelstva. Do zkušebního provozu mělo být zařízení, . Praze byla postavena v blízkosti původní čistírny na Císařském ostrově v 60. Prohlídky areálu bývalé čistírny odpadních vod jsou možné pouze s průvodcem. Prostory muzea nabízejí podzemní chodby, které využívají světoznámí filmaři.

Unikátní místo popisující zpracování odpadních vod v Praze. V polovině minulého století již čistírna odpadních vod v Bubenči přestala stačit potřebám rozrůstající se Prahy a pro novou čistírnu byl vybrán Císařský ostrov. Vzhledem k problémům s technologií mohla plně fungovat až od . Zákres panoramatu čistírny odpadních vod v Praze na Císařském ostrově po plánované rekonstrukci.