Tak lapidárně (ale silně zjednodušeně) by se dal vysvětlit rozdíl mezi difuzně otevřenou a difuzně uzavřenou skladbou konstrukce obvodové stěny. Difuzně otevřená stěna dovoluje vodní páře vnikat do konstrukce a zase z ní odcházet. Tento systém byl jediným používaným . Na adresu difúzně otevřené skladby dřevostaveb jejich výrobci a prodejci již vymysleli nemálo sloganů, které při jejich propagaci často opakují.

V tomto článku se podíváme na čtyři nejčastější mýty a nakonec si představíme fakta, která u difúzně otevřených konstrukcí opravdu znamenají to pozitivní.

Difúzně otevřená obvodová stěna dřevostavby. Prostup vodní páry obvodovou konstrukcí bez rizikové kondenzace lze zajistit níže uvedenou skladbou. Difuzní tok omezuje na vnitřní straně parobrzda Homeseal LDS Silk.

Spoje parobrzdy musí být přelepeny páskou Homeseal LDS Solifit nebo Soliplan. Souvisí to především s novými technologiemi, zejména izolačními materiály. Trendem pro dřevostavby je difúzně otevřená konstrukce s použitím výhradně ekologických materiálů a návratem k přirozenosti. Pro dřevostavby v této technologii je typická difúze.

Pojmy difuzně otevřená nebo uzavřená konstrukce dřevostavby jsou v kontextu současných stavebních trendů velmi skloňované.

Důležitější než boj o difúzně uzavřenou, nebo otevřenou skladbu k-ce obvodového pláště, je v provedení konstrukce jako takové. Shodneme se asi na tom, že pro investora bude kvalitně provedená k-ce s parozábranou více bezpečná, než diletantsky odfláknutá k-ce difuzně otevřená. Samozřejmě to platí i naopak. Výstavba rodinných domů v systému lehkých dřevěných skeletových konstrukcí u nás získává stále větší popularitu. Důvodem je rychlost výstavby, nižší investiční náklady nebo menší tloušťka stavební konstrukce ve srovnání s klasickými těžkými konstrukčními systémy při podobných tepelně technických vlastnostech.

Plášť domu je tvořen moderní dřevovláknitou fasádní izolací, která má výborné vlastnosti na minimální odpor prostupu vodních par. U difuzně otevřeného systému se počítá s prostupem části vzdušné vlhkosti z interiéru do exteriéru. Proto jsou jednotlivé vrstvy sendvičové stěny navrženy tak, aby jejich difuzní odpor směrem k exteriéru klesal. Při realizaci některých typů dřevostaveb jsou využívány stěnové panely, které mohou mít buď difúzně otevřenou nebo difúzně uzavřenou konstrukci. Naopak difuzně uzavřená konstrukce tomuto zabraňuje.

Pokud dojde v interiéru ke zvýšení vlhkosti, . Která konstrukce je lepší? Insowool – dřevovláknité desky PAVATEX, difúzně otevřené konstrukce. Insowool je výhradním zástupcem společnosti PAVATEX pro Českou a Slovenskou republiku. Co je to difúzně otevřená a difúzně uzavřená dřevostavba? Základním úkolem konstrukce každé dřevostavby je funkčnost.

Ať se tedy jedná o difúzně uzavřený nebo otevřený systém, základem je správné a precizní provedení.

Dufúzně otevřená skladba stěny je taková skladba, kde je díky použité vnitřní parobrzdné vrstvě . Jsou známy dva stavebně-fyzikální principy plášťů dřevostaveb. Pojem difúzně otevřených konstrukcí se zavádí zejména v souvislosti s obalovými konstrukcemi, což jsou obvodové pláště a pláště podkroví. Konstrukce difúzně uzavřené a konstrukce difúzně otevřené.

Jde o konstrukce, které umožňují prostup plynů mechanismem molekulárního přenosu, označovaného běžně jako difúze. Znamená to tedy, že v konstrukcích nepoužíváme parotěsné . Kvalitu vnitřního prostředí můžeme pozitivně ovlivnit použitím konstrukce s difúzně otevřenou skladbou obvodového pláště, která umožní transfer vodních par (stejně, jako tomu bylo u starších staveb zděných nebo u dřevěných srubových staveb). U difúzně otevřeného systému je obvodový . V jistém smyslu se dá o této konstrukci říci, že dýchá.

Výhodou této konstrukce je příjemné vnitřní klima s optimální vlhkostí vzduchu. KLIMADŮM – dřevostavba, difuzně otevřená konstrukce – Spolehlivější konstrukce – Lepší akustické vlastnosti – Tepelná setrvačnost – Ideální klima v interiéru – Zdravější prostředí.