Krovy hambálkové soustavy. Běžným typem krovů starých lidových staveb je krov hambálkové soustavy. Tento krov se skládal z páru krokví vzepřených nad každou stropnicí v posledním podlaží. Osová vzdálenost stropnic a tedy i krokví byla asi m. Krokve byly zapuštěny do stropnic v místech, kde jsou stropnice . Krokve krovů vaznicové soustavy musí být podpírány vaznicemi ve vzdálenosti až m.

U krovu bez vrcholové vaznice může být délka krokví od střední vaznice k hřebeni pouze až m. Překročí-li se tato délka až do m, zpevní se každý pár krokví ve vrcholu jednostrannými kleštinami. Společnost KASPER CZ pro vás vyrobí klasické dřevěné krovy i moderní krovy z lepeného dřeva. Trámy a latě se spojovaly dřevěnými kolíky. Boční stěny jsou vytvořeny svisle postavenými kůly, palisádou, zapuštěnou do spodního věnce drážkou.

Mezery mezi kůly jsou vymazány jílem. V různých historických dobách a geografických oblastech se vyvinuly . Je zhotovená prevážne z dreva.

Zhotovujeme krovy na rôzne typy stavieb, rôznych veľkostí buď podľa projektovej dokumentácie alebo požiadavky zákazníka. Zdeněk Karban nabízí dřevěné hranoly na krovy, dřevěné trámy a kompletní řezivo na dřevěné krovy. Hranoly ceník obsahují ceny hranolů jednotlivých dodávaných rozměrů. Cena hranoly je v porovnání s cenami hranolů běžnými ne trhu velmi příznivá. Ceník hranolů je aktualizován průběžně a obsahuje vždy aktuální . V historických budovách se na střešní konstrukce používaly téměř výhradně dřevěné krovy.

Dlouhodobým vývojem se vypracovaly až po systémy zastřešení. Detail stop ručního opracování trámů, řešení spoje hambalku a krokve jednostranným rybinovitým přeplátováním zajištěným dřevěným hřebem a tesařského značení prvků barokního krovu lodi v podobě vyseknutých trojúhelníčků. Dochované historické krovy jsou neodmyslitelnou součástí našeho hmotného kulturního. Firma KarStaK se zabývá výrobou a montáží dřevěných vazníků, krovů a střešních konstrukcí.

Charakteristické spoje dřevěných prvků historických krovů (foto výměn narušených částí krovových prvků) . Při opravě dřevěné konstrukce je nejnápadnější vždy nastavování prvků při nahrazení narušené části novým dřevem. Proto se pozornost soustřeďuje na spoje nastavovaných prv- ků. U konstrukcí, které nejsou prezentovány jako součást historického interiéru (například návštěvnickému provozu nepřístupné krovy ), . Statický problém zde pak spočívá ve skutečnosti, že namáhání dřevěného prvku ohybem klade větší nároky na jeho rozměry.

Z tohoto důvodu pak, pokud bychom sledovali historický vývoj krovových konstrukcí, je zde patrná tendence vytvářet takové konstrukce, ve kterých jsou jejich prvky namáhány pokud možno pouze . Nejstarší výrobce dřevěných příhradových vazníků ve východní Evropě – výroba od r. Styčníkové vazníky, krovy , střechy na klíč.

Tradice, kvalita, zkušenost. Mezi nejstarší krovové konstrukce řadíme krovy se sloupky a hřebenovou vaznicí, přes kterou jsou položeny krokve. Mladší středověké krovy mají rovněž středově sloupky, avšak bez hřebenové vaznice.

Jsou doplněny hambalky i vaznými trámy , stejně jako podélným i příčným zavětrováním. Vyrábíme vazníky, dřevěné vazníky a krovy. Používáme nejmodernější technologie při výrobě a montážích střech. Příhradové vazníky, krovy , střechy Krepl.

Návrh konstrukce krovu je dán půdorysem objektu, zvoleným sklonem střechy a sklonem střešního pláště. Běžně užívaná skládaná krytina vyžaduje sklon až 45°. S dřevěnými krovy se nejvíce setkáváme u rodinných domků individuální .