Po sanaci dřeva napadeného dřevokaznými houbami nebo hmyzem platí stejné zásady jako při preventivním ošetření – pokud bude mít dřevo nízkou vlhkost do , je přirozeně proti hmyzu a houbám chráněno. Při preventivní chemické ochraně konstrukce proto dejte důraz na ošetření těžce dostupných míst, jako jsou . Abychom riziko napadení dřeva červotoči, tesaříky a jiným dřevokazným hmyzem co nejvíce eliminovali, vyplatí se nejen chránit dřevo před vlhkostí, ale také používat různé preventivní. Tato houba způsobuje hnědou hnilobu dřeva a překážku pro ni nepředstavuje ani zdivo či beton, poškozuje dokonce i textil a papír.

Dřevěné stavební konstrukce napadené dřevokaznými houbami , hmyzem či plísněmi.

Dřevo jako konstrukční materiál bylo používáno zejména k vytvoření nosné konstrukce stropů a samozřejmě pro krovy. Pro tyto účely se dřevo. Lignofix Stabil – špičková preventivní ochrana dřeva před dřevokazným hmyzem , dřevokaznými a dřevozbarvujícími houbami , plísněmi. Přípravek je určen k použití v interiéru a exteriéru staveb na většinu dřevěných prvků či konstrukcí a také na zdivo proti prorůstání dřevokaznými houbami.

Jul Nátěry jsou určené k ošetření dřeva , které již je hmyzem nebo houbami napadeno , ale slouží také k preventivní ochraně. Nátěry lze používat v interiéru i exteriéru k péči o podlahy, dřevěné konstrukce či o dřevěné obložení. Dřevo napadené touto houbou mění barvu do skořicové až hnědé, tak jako všechny celuloidní houby (živí se celulozou), vytváří typickou kostkovitou mozaiku a. Popraška sklepní) vyšší vlhkost dřeva než Dřevomorka – nad , a většinou se vyskytuje tam, kde zatéká a dřevo je v kontaktu s vlhkým nebo.

Lignofix TOP Profi je širokospektrální koncentrovaný přípravek ( 1:) s dvěma regulátory růstu hmyzu určený k ošetření dřeva již napadeného dřevokazným hmyzem s následnou preventivní ochranou proti dřevokaznému hmyzu , dřevokazným a dřevozbarvujícím houbám a plísním. Je vhodný pro sanaci napadeného dřeva. May Neošetřené dřevo časem podléhá zkáze, nejčastěji bývá napadeno dřevokazným hmyzem.

Dalším významným nebezpečím pro dřevo jsou dřevokazné houby a plísně. Ty se objevují převážně tam, kde je dřevo vystaveno zvýšené vlhkosti. Nejvíce ohroženo je dřevo , které je zabudováno v exteriéru nebo je . Jan Stupeň napadení dřeva dřevokaznými houbami je závislý na obsahu polysacharidů, ligninu a průvodních látek ve dřevu , podílu vody a vzduchu ve dřevě , teplotě.

Plísně a dřevozbarvující houby vyvolávají na dřevě především estetické škody, ale také zvyšují permeabilitu dřeva a někdy mírně ovlivňují . Dřevo v exteriéru nebo v interiéru nechráněné před působením povětrnosti nebo vlivy kondenzace. Vlhkost dřeva je opakovaně a často vyšší než. V tomto prostředí lze předpokládat možnost napadení dřevokazným hmyzem , houbami a plísněmi.

Ochranné prostředky musejí splňovat požadavky účinnosti Ip, FB, B P, . Nemají vliv na pevnostní charakteristiky dřeva , většinou způsobují nežádoucí zbarvení a avizují zvýšenou vlhkost dřeva a tím vyšší riziko napadení dřevokaznými houbami. Plísně však mají toxinogenní a některé i karcinogenní účinky. Destruktivní působení dřevokazného hmyzu hrozí už při vlhkosti vyšší než , a přesáhne-li na delší dobu , napadají dřevo také dřevokazné houby.

Možná si kladete otázku, zda dům, jehož konstrukce spočívá více či méně na bázi dřeva , není vzhledem k nebezpečí napadení houbami , plísněmi a hmyzem vlastně . Dřevo zbarvující houby nezhoršují mechanické vlastnosti dřeva , avšak mohou urychlovat napadení dřevokaznými houbami.

Většina starších dřevěných konstrukcí je totiž biotickými škůdci (tj. dřevokaznými houbami , hmyzem či plísněmi ) ve větší či menší míře poškozena. Vyhodnocení vzorků napadeného dřeva a určení původců napadení je prováděno soudním znalcem v oboru mykologie se specializací na dřevokazné houby. Dřevo je potřeba chránit nejen před biologickými škůdci, houbami , plísněmi , ale i UV zářením, povětrnostními vlivy či ohněm. Je-li vlhkost dřeva zhruba pod , pak nehrozí napadení dřevokaznými houbami , ale hmyzem. Při ochraně proti napadení dřevokazným hmyzem se dbá na zamezení kladení vajíček dospělých.

Přípravek určený k preventivní povrchové ochraně dřeva v interiérech a exteriérech proti dřevokazným houbám , plísním a dřevokaznému hmyzu a k. Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo , vhodný pro ošetření stavebního dřeva napadeného dřevokazným hmyzem s následnou preventivní ochranou proti opětovnému napadení dřevokazným hmyzem , dřevokaznými houbami nebo plísněmi. Profesionálně provedená sanace zabrání. Sanace napadených dřevěných konstrukcí provádíme odborně pomocí chemických prostředků. Dlouhodobý účinek chemických .