Jednovrstvé přetlakové komíny. Napojují se tedy na něj kamna, pece, krby nebo kotle a dalších spotřebičů pro všechny druhy paliv u kterých funguje jako jednoduché zařízení, zajišťující odvod spalin z topeniště. Horké spaliny v komíně mají . V této kapitole je kladen důraz na správné zapojování spotřebičů do odtahů spalin.

Naučíte se rozeznávat jednotlivé druhy komínů.

Pochopíte důležitost správného návrhu komínového tělesa. Zvládnete dobré připojení spotřebiče do komínového . Podle tvaru průduchu: kruhové,. Pokud se komín řeší přistavěním, často architektonicky dotváří objekt. Přímé i tvarové díly jsou svařované a plynotěsné. Výhodou jednovrstvého komínového systému je jednoduchá, rychlá montáž jak při rekonstrukci, tak u novostavby.

Systém je odolný i proti kondenzátu, korozi nebo vyhoření sazí.

Dá se změnit druh paliva . Komín musí být kvalitní a před topnou sezonou vždy v perfektním stavu. Odvádí totiž z domu nebezpečné látky, které dokážou způsobit otravu. Existuje několik typů komínových systémů.

Oblíbené jsou cihelné a nerezové komíny. Montáž i demontáž nerezového komínu je jednodušší. Komíny mají více dělení podle různých parametrů.

Mohou být jednovrstvé a vícevrstvé, jednoprůduchové a víceprůduchové, průběžné a podlažní, samostatné a společné, přímé a nepřímé, zděné, montované a jednolité, vestavěné, přistavěné a samostatně stojící, průlezné a neprůlezné atd. Komín je nezbytnou a neodmyslitelnou součástí každé obytné stavby. Ne nadarmo se často používá rčení o „teple domova“. Ale aby mohl být zážitek dokonalý, je nutné také mít . Cihelné komíny značky CIKO zahrnují samostatné řady, lišící se zejména způsobem použití: Cihelný komínový systém CIKO 3V UNIVERSAL je třísložkový systém, skládající se ze šamotových vložek, tepelné izolace a cihelných tvarovek tvořících komínový plášť. Systém CIKO 3V UNIVERSAL je vhodný pro všechny druhy.

Naše kominictví nabízí tyto práce: frézování, vložkování a revize pro všechny druhy kotlů a spalinových cest – kondenzační kotle, atmosférické kotle, krby. Posudky, čištění, kamerové zkoušky, stavba fasádních komínů nerez. Při spalování některého druhu biomasy (obiloviny a kukuřice) vznikajíagresivní látky, které poškozují běžné nerezové oceli, deklarované a určené pro odvod spalin spotřebičů na pevná paliva.

Proto komíny pro odvod některých druhů biomasy vyžadují použití komínových vložek z vysoce odolné nerezové oceli s větší . Z tohoto přehledu je patrné, že není možné připojovat libovolný spotřebič na jeden druh komínové konstrukce, ale že je nutné pro jednotlivé druhy a typy spotřebičů paliv navrhovat a dodávat odpovídající komínové konstrukce. Provádíme vstupní revize, např. Dále provádíme periodické revize, kontoly a čištění spalinových cest ( komínů ) pro všechny druhy paliv a provozu – platí tedy pro .