Skvěle vám také poslouží jako izolace staveb proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu. V těchto případech se nejčastěji používá fólie v tloušťce mm až mm. Hledáte folie proti vlhkosti ? U každého zboží si můžete zjistit i jeho dostupnost nebo třeba porovnat ceny a ušetřit.

Hydroizolační fólie PENEFOL 6– žlutá.

Uplatnění při izolaci proti vlhkosti budov, v menších tloušťkách jako separační fólie. Cena bez DPH: 5Kč Cena s DPH: Kč. K úplné funkčnosti je zapotřebí tuto fólii oboustranně ochránit pomocí geotextílie.

Fólie proti vlhkosti , pro různé stavební projekty (spodní stavba, podlahy, stavba střechy). Různé druhy fólií včetně ztraceného bednění pro trvalé odvětrání vlhkosti. Pro hydroizolace staveb je vhodná především fólie PENEFOL 750.

Použití fólie PENEFOL 8je shodné a uplatňuje se tam, kde je požadována vyšší pevnost izolace, větší odolnost proti poškození a kde je vyšší radonový index. Pro izolace proti radonu se nejčastěji používá fólie v tloušťce až mm.

Materiály proti vlhkosti lze použít jak ve vnitřních prostorách (skla přepravní kontejner, apod.), tak i ve venkovních prostorách. Nabídka vysoušedel je opravdu široká. Vysoušecí sáčky i antikorozní papír držíme trvale skladem! S námi pořídíte kvalitní balicí materiály proti. Povlakové hydroizolace pozemních a podzemních konstrukcí spodních staveb ( zejména u rodinných a bytových domů) proti zemní vlhkosti , netlakové podpovrchové vodě včetně vody tlakové, ale i proti pronikání radonu z podloží.

Folie se osvědčila jako spolehlivá izolace u tunelů, kolektorů a spodních staveb velkého . Izolace proti zemní vlhkosti jsou navrhovány pro plošné stavby bez podzemních částí, typickým příkladem jsou skladové a průmyslové haly. Namáhání zemní vlhkostí vzniká působením vody vázané v pórovitém horninovém prostředí sorpčními a kapilárními silami. Z hlediska hydrofyzikálního namáhání se jedná o nejméně . GUTTADRYTEK – tvarovky vhodné pro vytvoření izolace podlah proti vlhkosti , izolace proti radonu. Tvarovky GUTTADRYTEK ve tvaru kopule (iglů) vytvoří dokonalé odvětrání podlahy, jsou ideální pro celkové odvlhčení domu, odvlhčení sklepa a pro celkovou revitalizaci spodní stavby u starších objektů nebo budov s. Zdivo pod úrovní terénu musí být opatřeno z venku omítkou bez trhlin, která je opatřena penetračním nátěrem. Ochrana izolace na svislé stěně: 1. Přizdívka z plných pálených cihel min.

Nopová folie – její spoje. Kvalitní stavební materiály pro střechy, fasády a izolace od největšího prodejce stavebních materiálů v ČR. Snad každý majitel domu má obavu z přebytečné vlhkosti.

Pokud vlhkost vychází od základů, může se začít loupat barva nebo opadávat omítka, v horším případě může dojít až k porušení nosných zdí. Proti této vlhkosti se dá lehce bránit. Možným řešením může být nopová folie , která chrání dům (chatu, bungalov.) nejen od . Charakteristika STAFOL 914. Využití fólie STAFOL 914.

Tato kvalitní parotěsná tkanina chrání laminátové podlahy před zbytkovou vlhkostí ze sousedních konstrukčních dílů. Parotěsná zábrana se musí použít vždy, když je laminátová podlaha položena na potěru. Alternativně se může použít také podložka Silenzio Duo s integrovanou parotěsnou zábranou.

Vodotěsné izolace chrání stavební konstrukce proti vodě a vlhkosti nebo naopak brání prostupu vody konstrukcí zevnitř ven. Některé druhy jsou používány též jako izolace proti radonu. Stává se to tehdy, pokud je ve vzduchu příliš mnoho vlhkosti. Pokud se vodní pára ve vzduchu setká se studeným povrchem, zkondenzuje, případně namrzne.

Pozor: Ve studeném počasí nemůže vzduch obsáhnout tolik vodní páry jako v teplém počasí. Proto v zimě se kondenzace projevuje nejčastěji.