Ak je toho ale len ta jedna jednotka, zapocitavaju sa aj tak dve. Plus ak nemas vyrieseny pravny stav, tak dalsie peniaze naviac. A velmi zalezi aj z akeho si regionu. Jedna merná jednotka (ďalej len „MJ“) pre geometrický plán je 1m obvodu parcely. Jedna MJ pre geometrický plán na vyznačenie vecného bremena tvorí 1m hranice vecného bremena.

Jedna MJ pre vytyčovanie hraníc pozemkov je 1m vytyčovanej hranice alebo vytyčovaný lomový bod hranice.

Mar V cene nie sú zahrnuté správne poplatky. Súčasná výška správnych poplatkov za tri overené GP je Euro. Za každé ďalšie tri GP je príplatok Euro. Správny poplatok za poskytnutie údajov z KN pre vytýčenie je Euro.

Geometrický plán (ďalej len „GP“) na oddelenie . Ceny sú závislé od konkrétneho prípadu. Kontaktujte nás priamo s Vašou konkrétnou požiadavkou a my. Sú závislé od lokality, konkrétneho prípadu, času.

Cena vyhotovenia: od 18€ vrátane kolkov za úradné overenie 2€, počet 3ks, viac informácií geodet cenník.

Polohopis, výškopis – od 1€. V cene nie sú zahrnuté správne poplatky. Vyhotovenie adresného bodu ku kolaudácii, rekonštrukcii stavby – od €. Pri overení ks geometrických plánov – €. Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu – €. Je nám to ľúto, ale vo vzdialených okresoch musíme účtovať vyššie ceny.

Vytýčenie hranice pozemku. Minimálna cena za vytýčenie hranice . Zadarmo v prípade vyhotovenia geometrického plánu našou kanceláriou, inak, od €. Sprostredkovanie vyhotovovania zmlúv na prevod vlastníckeho práva (vrátane návrhu na vklad), vysporiadania spoluvlastníckych podielov, zmlúv o budúcej zmluve, . Ceny geodetických služeb a specifikace geodetických služeb. Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby nebo terénní úpravy 11. Vytyčení hranice pozemku 12. Hodinové a paušální sazby . Ceny platia pre okresy Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto.

Alcedo je projekční, geodetická a konzultační kancelář v oboru vodní hospodářství. Ceny jednotlivých výkonov sú tvorené. Tabuľky cenových rozpätí.

GEOMETRICKÝ PLÁN A VYTYČOVANIE HRANÍC POZEMKOV. Ivan Goralka – autorizovaný geodet a kartograf v Čadci cena služieb: cenník – geometrický plán , cenník – vytyčovanie, cena. Ešte som chcel vypracovať k tomu geometrický plán. So všetkým aj s výpísaním objednávky som ho zdržal minut. May Ak by toto geodet nesplnil, plán by nebol úradne overený a bol by nepoužiteľný.

V priemere sa ceny na zameranie a vypracovanie geometrického plánu bežného rodinného domu pohybujú okolo 250. Kolky, cestovné a kompletné vypracovanie. V našej geodetickej kancelárii . Cenník geometrických plánov.