Javor klen, 98 6, 530. Dřeva s vysokou hustotou bývají označována jako těžká, s nízkou jako lehká. Konkrétní hodnota nezáleží pouze na druhu dřeviny, ale i na vlhkosti, růstových.

Suché dřevo je přirozeně na vzduchu vyschlé, bez umělého dosušování . Ve srovnání s jinými materiály je určení hustoty u dřeva poměrně obtížné vzhledem k hygroskopicitě dřeva.

Jak hmotnost tak i objem dřeva jsou velmi ovlivněny vlhkostí dřeva. Přesto jde o jednu z nejvýznamnějších charakteristik dřeva , která významně ovlivňuje většinu fyzikálních a mechanických vlastností dřeva. V naší online kalkulačce je ke každému druhu dřeviny přiřazena průměrná hustota , která odpovídá zvolené vlhkosti. Z možností vyberte přibližnou vlhkost řeziva.

Jedná se o nejčastější hodnoty vlhkosti, se kterými se můžete potkat : Čerstvě pokácené dřevo. Tvrdost dřeva – tabulky tvrdosti jednotlivých druhů dřeva (mj. metoda Janka). Prohnutá polička na knihy nebo police ve skříni odhalují chyby výrobců.

Totéž se týká rozvikla- ných židlí, stolů nebo i zábradlí u schodišť.

V čem může spočívat příčina? Pro rozdělení a zatřídění dřeva se používá hustota. Hmotnost dřeva je pro praxi nejdůležitější kritérium. Podle ní je možné dřeviny roz- dělit na: velmi lehké . Mikroskopická stavba listnatého dřeva – složitější stavba, specializované anatomické elementy – cévy, tracheidy, libriformní vlákna, parenchymatické buňky atd. Hustota dřeva a dřevní hmoty.

Schne snadno a po vysušení je středně tvarově stabilní. Cedr je dobře opracovatelný ručně i strojně a břity nástrojů otupuje jen slabě. Celek (či součást) může být lepený, ale nenívyklá- daný ani dýhovaný. Textura – kresba dřeva, tvoří ji letokruhy, dřeňové paprsky apod. V každém řezu – pohledu – je jiná.

Bělové dřevo je žlutobílé, ale protože je do skupiny ipé řazeno několik odlišných druhů dřev , nelze na jednotnou barevnost bělového a jádrového dřeva spoléhat. Objemová hmotnost závisí na druhu dřeva a jeho vlhkosti, s rostoucívlhkostívzrůstá. Přibližné hmotnosti plnometru běžně používaných dřevin. Tvrdost jako fyzikální hodnota nemá přímou vazbu na hmotnost ani na výhřevnost.

Označení tvrdé-polotvrdé- měkké používáme pro usnadnění komunikace.

Vlastnosti dřeva (Odborný). To znamená, že v různých geometrických směrech má různé vlastnosti, protože obsahuje tzv. Dřevo je anizotropní materiál.

NNK – ocelové konstrukce (11). Jsou různé pro směr: – rovnoběžně s vlákny,. Můžeme ji tedy považovat za nejlepší kritérium pro posuzování vlastností dřeva.

Vyjadřuje se podílem hmotnosti dřeva a jeho objemu a udává . Neví si s tím někdo rady? Zřejmě bude potřeba počítat V toho vrchlíku pod vodou, a nad ní a pak nějak prokombinovat se vzorcem pro vztlak.