Isover – kvalitní minerální izolace v deskách najdete zde, v katalogu tepelných izolací. Mají výborné tepelněizolační vlastnosti λD = 0(W∙m-1∙K-1). Materiál splňuje požadavky na ETICS podle normy EN . Isover TF PROFI je standardně dodáván na paletách (EPS prokladech).

Vata má vysokou objemovou hmotnost , mimořádně dobré . Izolační desky z podélného vlákna jsou vyrobené z minerální plsti Isover.

Výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru desek. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována a mají převážně . Definován na CE značení podle deklarace v. Deklarované vlastnosti MW. Na desky se nanáší další vrstvy systému: tmel, výztužná mřížka, penetrace, omítkovina, nátěr.

Skladová dostupnost dle pobočky. Výrobce: Isover Dostupnost: skladem.

Lepší součinitel tepelné vodivosti. Fasádní desky formátu 100x600mm z kamenné – čedičové vlny s podélnou orientací vláken. Reakcia na oheň: trieda A1. Zapasováním do připravené konstrukce.

ISOVER FASSIL, ISOVER FASSIL NT. Drží samostatně bez dodatečného upevňování. Objemová hmotnost je pouze orientační a je určena především pro potřeby statiky a výpočtu požárního zatíženi,.

Saint – Gobain Construclion Products CZ as. Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor. Typ hodnocené konstrukce – Stěna vnější jednoplášťová. Saint-Gobain Construction Products CZ a. Pro výpočet, respektive tepelně technické posouzení v konstrukci, musí projektanti tuto hodnotu přepočítat na tzv.

Ty lze získat různými způsoby a výpoč ty, ne všechny jsou ale jednoduché a přesné. K-(Příklady produktů: Isover TF profi , Nobasil FKD S, Rockwool Fasrock MAX E) Výrobek je předurčen pro aplikaci do vnějších stěn, přesněji do kontaktních zateplovacích systémů, pro svou . Pevnosť v tlaku pri zaťažení: min. Trvalá zaťažiteľnosť: max.

Doprava a dodacie podmienky Isover Dopravné a dodacie podmienky izolačných materiálov a termíny pravidelných rozvozov tovaru. Vnitřní stěna – opláštění montované přímo na svislé sloupky.

ORSIK ORSET ORSTROP TRAMMW AKU. Cemix – Lepicí a st rkovací hmota. Okrajové podmínky výpočtu . Tepelně izolační desky budou mechanicky kotveny k obvodové stěně. Vnější povrch zateplovacího systému bude opatřen vrstvou lepící malty s.