Důležitou funkcí obvodové stěny je, vedle její funkce bezpečnostní a statické, ochrana našeho obývaného prostoru před proměnlivými venkovními klimatickými. Univerzální kamenná izolace v deskách Isover UNI je určena pro zateplení šikmých střech, větraných fasá dřevostaveb, stropů či podhledů. Zateplení kontaktní fasády. Kontaktní zateplení lze účinně využít jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí. Doplněním kvalitní tepelné izolace z minerální vlny či.

Izolační desky EPS50Z a EPS70Z jsou výplňové izolace do příček, dutin nebo se například vkládají mezi krokve.

Jsou vhodné pouze pro lepení na stěnu nebo strop z vnitřní části domu. Při zápustné montáži je talířek hmoždinky zapuštěn, s použitím speciálního nástroje, pod povrch tepelné izolace a následně překryt krycí zátkou z minerální vlny. Tato varianta zamezuje nežádoucímu prokreslování hmoždinek na povrchu fasády , zároveň snižuje cca na polovinu vedení tepla dříkem hmoždinky.

Tepelná izolace střech, fasády , stropu, podlahy. Dotace na zateplení, foukaná izolace , alternativní izolace , polystyren, minerální vata, kamenná vlna, voština a vše okolo nich. Kvalitní stavební materiály pro střechy, fasády a izolace od největšího prodejce stavebních materiálů v ČR.

Technologický postup prací při zateplení fasády ve rozepsaných krocích: Podklad pro izolant musí být suchý a pevný, dále zbavený všech nečistot a mastnot. Případné nesoudržné nebo uvolněné části fasády musí být odstraněny.

Pokud narazíte obnaženou výztuž, je třeba tuto technicky ošetřit. Dokonale zateplíme vaši fasádu. Volba účinného zateplovacího systému patří ke klíčovým rozhodnutím při stavbě nebo rekonstrukci stavby. Pro snížení energetické náročnosti stavby použijte izolace s výbornými technickými parametry a zateplete fasádu kamennou vlnou ROCKWOOL. Pro zateplení fasády u rodinných a bytových domů se většinou . V poslední době získalo dřevo při nejrůznějším použití na fasádách opět na významu, aby bylo u budov – privátních nebo veřejných – dosaženo individuálního vzhledu.

Správné použití tohoto přírodního materiálu při tom vyžaduje. Víte, že kromě obvyklé hliníkové zakládací (soklové) lišty existují i jiné alternativy založení z. Která izolace nejdéle odolá přímému ohni? Požární odolnost konstrukcí, tedy doba, po kterou je konstrukce (např. stěna, strop, střecha) sch. Izolovaná základová deska na klíč v . V těchto případech se lépe než polystyren uplatňují izolace z dřevovláknitých desek, foukané drcené celulózy, minerální vlny.

Tam, kde se nelze vlhkosti zbavit (některá stará zdiva určitou míru vlhkosti dokonce vyžadují, aby nepopraskala) lze zateplení začlenit do tzv. Dělení fasádní izolace dle izolačního materiálu – správný výběr izolantu je velmi důležitý. Záleží přitom na vlhkosti objektu (vlhké objekty je nejvhodnější řešit tzv. provětrávanou fasádou), požadované požární odolnosti (normy nařizují zejména u výškových budov používat minerální vatu). Obecně platí, že minerální vata i . Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Enormní .