Pojem izolační materiál vznikl v době, kdy lidé pochopili, že je potřeba oddělit od sebe určité dvě látky tak, aby z prostoru, kde je uzavřená jedna z těchto dvou látek, neunikala a nemísila se tak s látkou druhou. Za dvě látky, které takto mají být od sebe odděleny, můžeme považovat například vodu a vzduch, páru a vzduch, . Je známo mnoho typů izolací nejen z hlediska funkce a použití, ale také materiálů a jejich struktury. Základní rozlišení izolačních materiálů je na tepelné izolace a hydroizolace.

Do těchto dvou skupin pak můžeme zařadit i speciální izolace akustické či izolace proti radonu a dalším plynům a podobně. Jednou ze základních vlastností tepelně- izolačních materiálů je difuzní odpor ( označuje se μ) a také to, že mají velmi malou schopnost vodit teplo.

Izolační materiály koupit o objednat u OBI. Tuto schopnost popisujeme prostřednictvím součinitele tepelné vodivosti, který se označuje písmenem λ (lambda). Pozornost jim však není věnována náhodou.

Správný výběr a použití izolačních materiálů výrazným způsobem ovlivňuje vlastnosti a kvalitu staveb. V článku se podíváme na to, jaké jsou jejich základní vlastnosti a . Ve stavebnictví se několikrát do roka objevují nové materiály , které mají lepší parametry než ty dosavadní. Také v oboru tepelných izolací se podařilo vyvinout hmoty, které při menší tloušťce překonají dosud používanou minerální vatu či pěnový polystyren.

Většina stávajících rodinných domů byla realizována před i více lety.

Tyto domy byly navrhovány dle tehdy platných požadavků, možností stavebníka a dostupnosti materiálů. V minulých letech jsme zaznamenali výrazný. Konopná izolace v pásech jako izolace mezi srubovou kulatinu. TERMO-JUTA 1je ekologický přírodní izolační materiál z jutového vlákna, který má vynikající tepelně izolační vlastnosti. Jeden z hlavních komponentů zateplovacích systémů jsou izolační materiály.

Jsou to materiály na bázi pěnového polystyrenu, extrudovaného polystyrenu, minerální vlny a dalších speciálních materiálů. Tubex významně snižuje tepelné ztráty, zabraňuje kondenzaci na rozvodech studené vody a . Základní znalosti o stavebních materiálech a jejich vlastnostech. Tepelně izolační materiály. Znalosti a dovednosti odpovídající ukončenému 1. Cementová jednosložková hydroizolační hmota. Rychle tvrdnoucí flexibilní jednosložková cementová hydroizolační stěrka.

Honter dodává kvalitní izolační materiály pro kompletní izolaci domu. V dnešní době se trend přírodních materiálů u nás rozvíjí a lze najít na trhu (často z dovozu ze zahraničí a za poměrně vysokou cenu) materiály na bázi konopí, lnu, ovčí vlny, dřevité vlny aj. Zvláštní postavení mezi izolačními materiály zaujímají balíky slámy.

Jde o kvalitní izolaci ovšem za velmi nízkou cenu.