Jak odvodnit zamokřenou zahradu drenážní, systémy, odvodnění , zahrady , příkopy, jezírko, jímka, vsakování, vody, Produkce užitkových rostlin a celkový stav zahrady jsou závislé na vodních poměrech. Odvodňování zamokřené zahrady. Produkce i celkový stav zahrady jsou závislé na vodních poměrech. Ta, která nemá dostatečný přísun vláhy, kde hladina spodní vody je hluboko a prameny jsou slabé, strádá. Jsou však i situace, kdy je vody nadbytek.

Je-li to voda jen dešťová, která nemá odtok, pak je řešení vcelku jednoduché – musíme vodě ten odtok udělat.

Základní otázkou je, kam vodu pošleme. Holandsko kanály odvodnili prakticky celé, tak proč to v malém neudělat u vás? Uhnívají vám tady prakticky všechny rostliny kromě devětsilu?

Chcete i tady mít zahrádku krásnou? Každá ze zahrad se potýká s vodním režimem v jiné podobě. Některé zahrady jsou zbudovány na suchých místech, jiné naopak potřebují odvodnění.

Konečně jsme dostavěli, přestěhovali se a čeká nás terénní úprava. Takže bychom byli rádi za .

Ahoj, máte někdo zkušenosti s odvodňováním pozemku? Dělali jste sami nebo s firmou? Popřípadě poradíte nějakou firmu, která se tím zabývá – Středočeský kraj – okr. Důvěřovat odborníkům se vyplácí.

Jak již bylo zmíněno, odvodnění můžete provést svépomocí, na internetu naleznete ne jeden návod odvodnění pozemku, avšak měli byste mít na paměti, že na každém pozemku, zahradě tomu může být úplně jinak, záleží na charakteru půdy a spoustě dalších okolností. Pokud se rozhodnete na své moderní zahradě postavit zahradní terasu, musíte i zde myslet na odvodnění. Určitě vytvořte betonový podklad se spádem do kanálku, který je dále napojen na odvod do kanalizace.

Povrch betonu ošetřete hydroizolačním nátěrem. Na takto připravený podklad položíte plastové . Potřebuji poradit jak odvodnit zahradu cca 500m čtverečních. Jestliže zamokření zahrady je způsobeno trvale vysokou hladinou spodní vody, nezbývá než odvodnit zahradu soustavou drenáží.

Mezi běžné patří klimatické podmínky, úhrn srážek v dané oblasti, vysoká hladina podzemní vody, blízkost prameniště, spodní část svahu, občasně zaplavovaná . Přebytečnou vodu sbíráme v zásobníku, umístěného pod povrchem půdy. Vodu také můžeme shromažďovat v retenční tůni či uměle vytvořeném jezírku. Zde se sbírá voda, která naprší nebo steče z okolních pozemků.

Voda v zahradě působí nejen esteticky, ale také příznivě na mikroklima zahrady. Otevřený retenční systém . Některé jsou suché a vyžadují nadprůměrné zalévání, jiné naopak trápí problém s vysokým výskytem vody.

Druhému případu budeme věnovat následující řádky. Jak postupovat při odvodňování pozemku, respektive zahrady ? S blížícím se podzimem je třeba myslet nejen na poslední posekání trávy, ostříhání keřů a ochránění rostlin před zimou, ale také na to, jak se lépe připravit na větší intenzitu dešťových srážek. Dešťová voda ze střech nebo zpevněných ploch nesmí být na kanalizační řád napojena.

Uměl byste někdo poradit jak nejlépe tuto situaci řešit v již založené zahradě ? Narazil jsem na použití drenážních hadic nebo vykopání drenážní jámy. Někdy je na místě i odvodnění půdy, zvláště je-li hodně jílovitá, protože trvalé zamokření snižuje teplotu – půda je studená. Máte někdo nějaký tip nebo mě . S kamenitou půdou se můžeme buď smířit a vybudovat si na ní skalku, anebo s ní dlouhá léta bojovat.

Proto základním kamenem je technické odvodnění. Hodně jednoduchou a řekněme pro mnohé i základní technikou je vykopání jezírka, tedy místa, kam se voda z okolí stáhne. Budete mít na zahradě tedy vodní prvek a podmáčený kus země vyschne.

Jezírko ale nemůžete stavět jako standardní zahradní.