Díky našim zákazníkům jsem měl tu nejlepší možnost dostat se k mnoha zajímavým stavbám, řešením a případům, které mi pomohly nasbírat ty nejlepší zkušenosti. Jak zateplit fasádu správně a bez chyb. V rámci naší služby Vše pro zateplení domu jsem napsal knihu JAK ZATEPLIT FASÁDU SPRÁVNĚ A BEZ CHYB.

Kniha se zatím prodává ve formě placeného E-BOOKU. Obsah knihy tvoří 158stran formátu Anabitých radami, .

Jsou to stovky lidí, co mají nějaký problém, požadavky, plány a sny, všichni co chtějí zateplovat fasádu svého domu. Proto je důležité vybrat správné materiály, které jsou ve vzájemné souhře, nejlépe certifikovaný zateplovací systém. Doporučení: Projektanti, architekti, použití fasádních desek s nástřikem zaručí eliminaci chyb při lepení izolantu na stěnu, zvýší přilnavost jednotlivých vrstev lepidla a předejde mnoha . Nedoporučuji se do takových variant pouštět bez řešení projektovou dokumentací.

Nezateplení soklové části, špatné založení KZS. V tomto bodě jsem hned spojil dvě nejčastější chyby při provádění zateplení fasády a to . Nejste si jistí, jestli má zateplení fasády vůbec smysl?

Nebo prostě chcete zateplit fasádu Vašeho domu správně a bez chyb ? CZ vznikl právě proto, aby odpověděl na výše položené otázky a mnoho dalších. V oblasti zateplování staveb se pohybujeme mnoho let a víme, že dosáhnout . Všechny důležité informace přehledně uspořádané v našem blogu FASÁDNÍ EXPERT. Informace a zkušenosti čerpáme přímo z naší praxe, z našich staveb, kde navrhujeme zateplení fasády nebo zateplení celého domu, které pak postupně. Jaké jsou ty nejčastější a nejzávažnější chyby při realizaci zateplení domu?

Základním předpokladem snížení nákladů u starých domů je zateplení obvodových stěn. Je stále více k vidění jak se velká panelová sídliště, která jsou ve velkých městech, proměňují ze šedivých a nehezkých míst, na místa s nově zrekonstruovanými domy. Je to díky zateplení fasády. Vaše PROVIZE je ( 87Kč) z ceny prodaného produktu v hodnotě 290Kč.

Jak má vypadat správně zateplený dům. Jedná se o prodejní stránku. Po aplikaci na fasádu nátěr omezí úniky tepla zdivem a tím výrazně sníží náklady na vytápění.

Na zateplení z kamenné vlny by měla přijít vždy jen silikátová nebo silikonová omítka, která umožní izolaci propouštět vodní páry. Za let, co se pohybuji na stavbách, jsem nabyl cenné zkušenosti, udělal stovky malých a velkých chyb a měl možnost se z nich poučit.

Když píšu tyto řádky, tak si říkám, kolik lidí o tom nic neví a taky si dělají fasádu nebo to plánují nebo kolik firem a pracovníků provádí zateplení bez odborných zkušeností a informací a . Jelikož jedním z nejčastějšího druhu zateplení je pořád systém VKZS – ETICS, je kolem něj mnoho diskuzí ohledně realizací, co je správně a co jak se má. Zateplení fasády domu je jednou z nejčastějších renovací, do které se po zimě většina majitelů pustí. Podklad pro vnější fasádní zateplovací systém (ETICS) musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického . Nejčastější chyby v zateplení domu a jejich řešení.

Heluz, Porotherm a dalších cihlových thermových bloků a kteří chtějí tento dům správně navrhnout a zateplit.