Kročejová neprůzvučnost vyjadřuje schopnost stavebních prvků nebo částí budov omezovat přenos kročejového zvuku mezi místnostmi. Kročejový zvuk vzniká přímo v pochozích stavebních konstrukcích chůzí nebo skákáním osob, pádem předmětů na podlahu atp. Protože skutečný zdroj kročejového zvuku má náhodný . Jedním z akustických deskriptorů popisujících zvukovoizolační vlastnosti stropní konstrukce je kročejová neprůzvučnost.

Je to schopnost konstrukce tlumit tzv. Mechanické impulzy vyvolávají v konstrukci .

Tyto dva používané termíny: kročejová neprůzvučnost a kročejový útlum označují místa objektů a stavebních konstrukcí, podlah kde se konstrukce setkává v přímém kontaktu s otřesy a různými zdroji hluku. Tato místa pak přenášejí hluk do prostoru objektu a do míst kde tento hluk nechceme. Interiér publikován článek paní Ing. Dagmar Donatákové zábývající se řešením problematiky kročejové neprůzvučnosti.

Stropy mají izolovat chráněné místnosti nejen proti hluku šířenému vzduchem, ale také proti hluku působenému chůzí, pádu tělesa, provozu strojů . Mezi nejčastější rušivé elementy spokojeného bydlení patří hluk z dopravy, hluk ze sousedního bytu a hluk z parkování. VZDUCHOVÁ A KROČEJOVÁ NEPRŮZVUČNOST. Při průzkumu horního bytu bylo zjištěno, že nášlapná vrstva byla tvořena keramickou dlažbou.

Dlažba byla od soklu oddělena pružným tmelem, místy však popraskaným. Vzduchová neprůzvučnost, kročejová neprůzvučnost , hladina akustického tlaku kročejového zvuku. Aplikace Akustika umožňuje výpočet kročejového zvuku následujících konstrukcí. Jednovrstvé homogenní konstrukce (monolitický železobetonový strop). Zjištění schopnosti stavební konstrukce (zpravidla vodorovné) omezovat šíření hluku chvěním a vibracemi.

Měřením kročejové neprůzvučnosti se zjišťuje schopnost stavební konstrukce (zpravidla podlahy) omezovat hluk šířený chvěním a vibracemi. Do vysílací místnosti se umístí zdroj . Dupání od sousedů, dupot na schodech bytového domu slyšitelný v bytě, upadnutí věcí na zem a podobné hlukové oběžující projevy známe běžně z našich bytů a to nejen v paneláku. Hluku šířenému konstrukcí vyvolanému například chůzí člověka má bránit kročejová neprůzvučnost konstrukce.

Množství akustického výkonu části zvukové vlny, které se přenese do sousední místnosti závisí na . Termín kročejový hluk je obecně známý termín pro strukturální hluk, který je vytvářen chozením, dupáním po podlaze, nebo pády předmětů. Pro dosažení požadované kročejové neprůzvučnosti je nutné provedení plovoucího podlahového souvrství. HISTORICKÉ DŘEVĚNÉ TRÁMOVÉ STROPY. Běžně používaným dřevěným stropem v obytné zástavbě je trámový. Normalizovaný zdroj kročejového hluku . Práce vznikla ve spolupráci.

VUT Fakulty architektury Brno s akreditovanou akustickou zkušebnou Centrum stavebního inženýrství (CSI) – Zlín. Firma MERTL AKUSTIKA nabízí kvalitu, nestrannost a blízké termíny měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti.

Základem kvalitní plovoucí podlahy je fakt, že vyřešíme, musíme vyřešit kročejovou hlukovou neprůzvučnost. Mnozí ze stavebníků, hlavně samostavitelů si myslí, že pokud řeší plovoucí podlahu v přízemí, nebo místech kde se pod podlahovou konstrukcí nebude bydlet, že nemusí řešit kročejovou. Posouzení stropních a podlahových konstrukcí z hlediska akustických požadavků vzduchové a kročejové neprůzvučnosti se vztahuje k vybraným panelovým konstrukčním soustavám bytových domů typové řady .