Každá revize má jasně danou platnost, kterou musíte ještě před vypršením obnovit, chcete-li zařízení i nadále používat. Termíny, do kterých je potřeba revizi provést, se u různých typů zařízení liší. Proto jsme pro Vás připravili přehledné tabulky, kde naleznete lhůty pro provádění kontrol a revizí. Spotřebiče a stroje a lhůty na provádění revizí.

A) Definice a lhůty revizí spotřebičů.

Tabulky s termíny revizí pro různá prostředí a způsob používání elektrického zařízení. Podle čeho se volí ochranné a pracovní prostředky potřebné při provádění revize? Uplatnění norem pro revize elektrického zařízení a . Lhůty pravidelných kontrol a revizí (výpis z norem).

Lhůta pro provedení pravidelné revize se stanoví z následující tabulky v závislosti na umístění elektrického zařízení v prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob nebo druhu prostředí v prostoru, ve kterém je elektrické . Tato norma platí obecně pro všechna elektrická zařízení s výjimkou těch, na jejichž revize se vztahuje jiná norma nebo. Lhůty revizí a kontrol hromosvodů podle příslušných norem. Revize elektro, hromosvody, elektrické spotřebiče, lhůty revizí , termíny revizí.

Tento článek byl publikován v Poradci bezpečnosti a ochrany zdraví – otázky a odpovědi – č. Dále jsou uváděny lhůty revizí jednotlivých druhů zařízení. Přesné a podrobné podmínky pro revize a kontroly uvádějí předpisy. Rozhoduje skupina použití spotřebičů a třída ochrany před nebezpečným dotykem . Elektrické spotřebiče (včetně el. přenosného nářadí). Lhůta je závislá na druhu prostředí, na umístění elektrického zařízení a na druhu objektu.

Ochrana před bleskem se . Seznam lhůt pravidelných revizí el. Rozdělení elektrických spotřebičů podle užívání. Revizní lhůty v rocích základní, normální.

Zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny. Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje podle § odst. Kontrola elektrického spotřebiče je činnost, při které se prohlídkou a zkouškou chodu zjišťuje technický stav spotřebiče.

A, Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání. Třídy II a III, × za měsíců.