Beton Brož, Technické prvky a doplňky, Technické prvky, Žlab meliorační. POUŽITÍ Betonové dílce pro vedení povrchových vod se používají pro odvedení srážkových vod především ze zpevněných ploch, komunikací, železničních těles, svažitých nezpevněných ploch, ke zpevnění vodotečí a podobně. Popis produktu: Betonový vibrolisovaný prvek v šedém přírodním povrchu.

Použití: Prvek se používá pro odvodnění povrchových vod z komunikace či zpevněných ploch. Povrch a barevné provedení.

Pro zpevnění dna a stěn melioračních kanálů. Příkopové žlaby slouží k vytvoření dna silničních a jiných příkopů, kterými odtéka srážková voda. TBM je možné klást do štěrkového nebo betonového lože.

Po zaspárování tvoří jednolitý celek příkopového dna, které brání vymílání příkopu a. Titulní stránka Žlab meliorační. Na všechny prvky pro podzemní sítě vč. Složení splňuje normy ČSN EN 206-na mezní složení betonu pro stupeň vlivu prostředí XF4.

LAB – velký se používá pro zpevnění dna melioračních kanálů a příkopů, jimiž protékají trvale nebo dočasně povrchové vody.

Slouží pro odvádění povrchových vod do kanalizačních sítí nebo odvodňovacích systémů krajiny. Zabraňuje vymílaní příkopů a podemílání svahů vodou. LAB – malý I, ŽLAB – malý II se používají k . V našem sortimentu nechybí bohaté zastoupení technických prvků, jakými jsou vodoměrné šachty, kabelové žlaby a další doplňky ke komunikacím. Pestrou paletu kombinací mají i žlaby na odvod vody. Jejich pokládkou se vytváří dno silničních a jiných příkopů.

H žlaby , meliorační deska odvodňovací žlab A. Oslavany odvodňovací žlab B. Hodonín odvodňovací žlab C. Prodám Meliorační žlab 33x50x14. Zboží je skladem Betonový prvek pro vedení kabelů v zemi. Jako příslušenství se dodává poklop pro žlab.

Možnost využití i jako meliorační kanál. Vnitřní rozměry: š … 9Kč. Hledáte kvalitní STAVEBNINY? Nakupte výhodně ještě dnes a získejte služby ZDARMA.

StavMaChem, správná volba.

LAB MALÝ se používá ke zpevnění dna melioračních kanálů a příkopů. Spolehlivě odvádí povrchové vody do kanalizačních sítí, nebo zavodňovacích systémů krajiny. LAB VELKÝ slouží k rychlému odvodnění zpevněných ploch do kanalizačních sítí či do odvodňovacích . SORTIMENT, Spotřeba, Paletizace ks, Hmotnost kg, šedá, červená, písková, hnědá.