Základní vrstva izolace mezi krokve. Při použití „kontaktní“ difuzní folie vyplňujeme celý mezikrokevní prostor izolací. Druhá vrstva izolace křížem na krokve zvýší povrchovou teplotu krokví a zabrání v tvorbě plísní. Zajímavou možností je i systém nadkrokevního zateplení, kde střídáme tuhé . Dříve se izolovalo pouze mezi krokve.

V současné době však tento druh zateplení nestačí a začalo se v kombinaci mezikrokevní používat také pod krokvemi.

Kombinací obou tlouštěk izolace pak lze docílit požadované kvality komfortu zatepleného prostoru. Výhodou takto provedené kombinované izolace je výrazné . A střecha bude mít ještě o něco lepší izolační vlastnosti než předchozí dvě varianty. Zvýšení nad rovinu střechy bude 3mm oproti klasickému zateplení.

Celoplošná izolace z tvrzené polyuretanové pěny, která se pokládá na krokve, se může použít, chceme-li například zachovat viditelné trámoví stropu. Je možné ji použít také u speciálních tvarů střech, jako je valená klenba, nebo při rekonstrukcích jí můžeme vhodně doplnit stávající mezikrokevní izolaci. Minimální a doporučená tloušťka izolace při zateplení šikmé střechy. Tradičním postupem bylo po postavení, rekonstrukci, či opravě krovu uchycení pojistné hydroizolace na krokve kontralatí, položení latí a střešní krytiny, načež se „případná“ tepelná izolace aplikovala mezi krokve ( izolace mezikrokevní ).

Přitom se dříve často používala ze zdravotního hlediska problematická . Vložení izolace mezi krokve je nejjednodušší na provedení a nejlevnější. Mezikrokevní izolace je však závislá na výšce krokví a ta není především u starších střech mnohdy dostatečná. V tomto případě se provádí kromě izolace mezikrokevní i izolace podkrokevní – izolant se ukládá mezi příčně položené . Anebo dáte mezi krokve 120mm vrstvu izolace a pod ně položíte do nosného laťování další, 50mm izolaci.

Pokud provádíte vestavbu . Izolaci je možno provádět jako podrokevní, mezikrokevní i nadkrokevní. Pro nadkrokevní izolaci šikmých střech nabízíme izolaci z polystyrenu. Za účelem dosažení požadovaných tepelně technických parametrů je v naprosté většině případů nutné zesílit mezikrokevní zateplení o tzv.

Tímto sice můžeme dosáhnout cílených parametrů a tepelné mosty eliminovat, ovšem na úkor, . Zateplení mezi krokvemi (zdroj: juta.cz) Mezikrokevní a podkrokevní izolace: Výhody: Můžete provést svépomocí, dosáhnete značné tloušťky izolace, ve spodní izolační vrstvě lze vést kabely, aniž hrozí nebezpečí poškození paropropustné zábrany. Izolace mezi krokve je vhodnější v případě, že majitel nechce měnit střešní krytinu nebo ji zrovna nově položil. Nevýhodou je, že při mezikrokevní izolaci dochází k tvorbě tepelných mostů a při pokládání izolace jsme vázáni výškou trámů,“ uvedl Pech. Pro izolaci mezi krokve se zpravidla používá minerální . Pro samostatnou nadkrokevní izolaci, tj. Z vnitřní strany jsou krokve s bedněním pak finální pohledovou úpravou.

BramacTherm Top, které místo na krokve umístíme na bednění na krokvích.

Pod panely je ale nutné umístit parotěsnou fólii, např. Technická příručka KM Beta a. Použitím mezikrokevní izolace PAMAtherm Vario nejenže získáme kvalitní mezikrokevní izolant, ale vyhneme se i případným problémům se sléhavostí materiálů, či problémům např. Tepelná technika, tepelné mosty.

Aplikace je taktéž velice jednoduchá a rychlá. Panely jsou dle požadavků zákazníka dováženy na stavbu v šíři . Chci se zeptat na vaši zkušenost s izolováním střechy. V projektu máme nadkrokevní izolaci, ale firmy, které jsme oslovili na realizaci s ní nemají zkušenosti nebo nám doporučili mezikrokevní izolaci , která vychází o hodně levněji. Dokázal byste někdo strovnat typy izolací – výhody a nevýhody a cenu.

Systém utěsňování šikmých střech s mezikrokevní a nadkrokevní tepelnou izolací. Systém vysoce kvalitních lepicích pásek, na bázi polyakrylátových a butylkaučukových lepidel, v kombinaci s vysoce kvalitními doplňkovými hydroizolačními vrstvami (DHV) anebo parotěsnými fóliemi dosahující maximálně energeticky .