Podkonstrukce z dřevěných latí. Parozábrana se na dřevěné latě nebo na krokve připevní sponkovačkou. Poté pečlivě instalujeme mezi krokve a do prostoru za sádrokartonové profily minerální či přírodní izolaci. Při závěrečné montáži desky montujeme vždy kolmo k profilům.

Sádrokartonové desky se k hliníkovým profilům připevňují samořeznými šrouby.

Opláštění šroubujeme i do krajních profilů typu UD. Montážní návod na zateplení šikmé střechy mezi krokve včetně zaklopení sádrokartonem. No, a tak jsem ještě pod krokve přidal 8cm vaty, takže ve výsledku máme všude 24cm vaty, pouze na toaletě je 32cm, jelikož jsme kvůli vestavěnému Geberitu museli trošku posunout šikminu, aby jsme se dostali na spoj Ytongová obestavba Geberitu – sádrokarton. Dělat to dnes znovu, dal bych asi 32cm . CD profilů na stropní konstrukci, střešní šikminu.

Stavěcí třmen stavěcí třmen. Používá se ve spojení s . Zástavbou nevyužitých půdních prostorů je možné s využitím sádrokartonů získat ve velmi krátké době, při současně vysokém uživatelském standardu perfektní bytové prostory.

V případě opláštění šikmých ploch v okolí střešního okna je vhodné vyřezat sádrokartonovou desku podle připravené spodní konstrukce. Následuje tradiční postup, ve kterém je parozábrana umístěna pod sádrokartonovou deskou a prochází jí větší množství vrutů. Před montáží izolace mezi krokve pomocí odřezků minerální izolace Unifit vyplňte dutinu za pozednicí. Pásy izolace nařežte na šířku odpovídající světlé rozteči krokví s rezervou až mm. Profily CD je možno použít pro max.

Maximální přípustná vzájemná vzdálenost profilů nebo latí je cm. S ohledem na požární odolnost a na tloušťku opláštění může být vzájemná vzdálenost profilů či latí snížena na cm. Kovové profily se připojují pomocí . V současnosti se bez sádrokartonu neobejde prakticky žádná podkrovní stavba.

Za předpokladu správné technologie montáže , řešení detailů a návazností je důsledné uplatnění sádrokartonových konstrukcí řešením, kterým se spolehlivě vyhnete všem výše popsaným prohřeškům a závadám. Ochrana stavebních konstrukcí před požárem“ systémy Knauf dle ČSN EN. Postup při montáži parozábrany a sádrokartonu. Dobry den , budu dávat mezi krokve výška 1mm izolaci 1mm a pod krokve mm (šikmá střecha 30° ). Nevím zda dát parozábranu mezi vatu , nebo pod vatu nakonec a jakým nejjednoduším způsobem uchytit sadrokarton aby se conejméně . Velikou předností sádrokartonových profilů je rychlá montáž , pevnost a nízká hmotnost.

Nejběžněji používané profily na sádrokarton jsou profily CD a. Zateplení mezi a pod krokvemi.

Izolace pod krokvemi a Připevnění parobrzdy Isover VA RIO KM DUPL EX UV. Spoje, napojení, detaily. Chtěli bychom zateplit podkroví rodinného domu minerální vatou o síle 26mm a stěny obložit sádrokartonem.

Krokve jsou o velikosti 12x12cm. Vrstva v průřezu by měla vypadat:střešní krytina,hydroiz. Před montáží pojistné hydroizolace je nejprve nutné zajistit, aby fólie, která ji bude tvořit, mohla být dotažena až k úrovni okapové hranya mohla tak bezpečně odvádět. Pod krokvemi je standardní ocelový rošt pro montáž podhledu ze sádrokartonových desek. Technologický postup zde zahrnuje vložení tepelné izolace mezi krokve , montáž předkonstrukce a vložení parozábrany.

Tepelnou izolaci vkládáme mezi krokve šikmé střechy. Vkládání izolace mezi krokve. Izolačními deskami nyní vyplníme prostor .