Montážní návod trapézové profily. Předmětem této instrukce jsou pokyny k montáži trapé- zových plechů vyráběných a dodávaných firmou SATJAM. Trapézové profily SATJAM jsou užívány zejména: – jako střešní krytina.

V případě potřeby očištění plechů nepou- žívejte rozpouštědla ani jiné chemické nebo abrazivní prostředky. Použijte vlaž- nou vodu a měkký kartáč. Smyslem následujících pokynů je ulehčit manipulaci, skladování a montáž dodávaných trapézových plechů , kazetových profilů, fasádních lamel, sendvičových panelů (dále jen „prvky opláštění“) a souvisejících ohýbaných doplňkových klempířských prvků.

Chceme zároveň přispět k zajištění správné funkčnosti stavebních . Zkontrolujte, zdali je podklad pro klade- ní pravoúhlý. U obdélníkových půdory- sů by obě úhlopříčky a protilehlé strany měly být stejně dlouhé. Malé odchylky mohou být upraveny pomocí lemování. Okraj, kde montáž započnete, by měl být rovný a svírat pravý úhel s . Jedná se o základní informace užitečné zejména investorům, projektantům a montážním firmám, které uvítají kompletní . Před montáží je třeba se přesvědčit o bezvadném stavu difuzní fólie a případné zjištěné netěsnosti opravit podle pokynů výrobce.

V žádném případě není možná pokládka plechu přímo na lepenku. Pro montáž trapézových plechů budete potřebovat: Měření – vodováha, skládací metr, úhloměr, .

U trapézových plechů s výškou vlny menší než mm musí být sklon střechy min. K montáži trapézových plechů přistupujeme po instalaci podokapního pásu, okapu a nadokapního pásu. Pořadí montáže tabulí je třeba začít od pravého dolního rohu (obr. 3) s 3cm přesahem přes okapovou desku.

Potřebujete rychle a bezpečně namontovat trapézové plechy? Stačí pár úprav a CladBoy bude připravený k jejich manipulaci. Díky tomu pak stroj snadno . Príprava na montáž krytiny: Pred samotnou montážou trapézovej strešnej krytiny je potrebné upraviť rozpätie latovania podľa projektov ktoré určujú vzdialenosť a rozmery latovania.

V prípade, že nepoužívame odkvapové lemovanie je potrebné vysunúť trapézový plech cca do stredu žľabu. Z dôvodu kondenzácie vzdušnej . Po cca letech žádný problém a ani to není vidět. S trapézem to určitě půjde taky , ale asi to bude maličko vidět vidět.

Texy přes plechy projdou hladce. Před samotnou montáží trapézové střešní krytiny je třeba upravit rozpětí laťování podle projektů které určují vzdálenost a rozměry laťování. V případě, že nepoužíváme okapové lemování je třeba vysunout trapézový plech cca do středu žlabu.

Zistíme, či je strecha rovnobežná. NÁVOD NA POKLÁDKU TRAPÉZOVÉHO PLECHU. Malé rozdiely v rozmeroch sa dajú vyrovnať pomocou štítovej dosky. Pri väčších rozdieloch vymeníme poškodené časti strechy.

Minimálny sklon strechy by nemal byť menší ako 9°.

Smer montáže plechu by mal byť opačný ako smer vetra. Tento montážní návod je určený firmám a osobám, které se zabývají výstavbou občanských a průmyslových staveb při použití trapézových profilů firmy Trapézy Soukup s. W-na pevnější latě, můžete si zjistit nosnost profilu v tabulkách únosností. Pokud chcete provést montáž např.