Složení podlahy: Okrajové podmínky: MAXIMÁLNÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY PRO NÁVRH PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ. V závěrečném dílu seriálu o návrhu podlahového vytápění je uveden příklad návrhu, který vychází z dříve uvedených vztahů a je koncipován tak, že odpovídá teorii i praxi. Uvedený způsob výpočtu ale splní její požadavky.

Návrh výpočtu není v plném . Norma neplatí pro výpočet tepelných ztrát prostorů se sálavými plochami, lze však při návrhu podlahového vytápění vycházet ze zásad obsaţených v této normě.

Vodní velkoplošné otopné soustavy jsou v dnešní době bezesporu fenoménem v oblasti vytápění rezidenčních i komerčních objektů. I přes jejich masivní využití jsou stále v oblasti montáže, ale i návrhu otopných hadů, produkovány značné chyby, které vedou k neekonomičnosti či provozním poruchám. Chcete si pořídit podlahové topení a nevíte, jak začít?

Oslovte několik doporučených topenářských firem. Nechte si vypracovat nezávislou cenovou nabídku. Nevybírejte pouze podle ceny.

Zjistěte si výrobce komponent, z kterých by se mělo podlahové topení skládat.

Platí stonásobně, že cena odpovídá . Toto číslo vynásobíme plochou objektu a tím získáme celkovou potřebnou délku trubky. Tímto softwarem provedete výpočet tepelných ztrát objektu, nadimenzujete a hydraulicky vyregulujete topnou soustavu (topná tělesa , podlahové vytápění ) a navrhnete rozvody vnitřní kanalizace a rozvody vody. Velkou měrou k tomu přispěly i poznatky o využití nízkopotenciálního tepla převedené do praxe.

Jedná se zejména o využití. Požadavky na speciální instalace nebo umístění topných kabelů v podlahách. Vypracoval : Jan Matějka, ELMATERM s. Pokud Vám topenářská firma nedá dokument o připravenosti stavby na podlahové topení a neřeší s Vámi důležité informace o výškách a skladbě podlahy . Program umožňuje návrh smyček podlahového vytápění a otopných těles. Jednotlivé spotřebiče lze připojit na bytové rozdělovače a program navrhne nastavení regulačních prvků. Při spolupráci programu Podlahy s programem DIMOS_W lze jednotlivé bytové rozdělovače propojit do nadřazené.

Pojďme si nyní na jednoduchém příkladu ukázat, jak celý proces zpracování projektu podlahového vytápění bude fungovat. Profesionální software poskytovaný zdarma spolupracujícím projektantům v oboru TZB. PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ TIEMME – OD NÁVRHU K REALIZACI Náš program TIEMME – OD NÁVRHU K REALIZACI Vám nabízí zpracování návrhu od renomovaného výrobce, dodávku materiálu na stavbu, realizaci a zprovoznění systému.

Udělejte si chvilku a přesvědčte se jak je to jednoduché: Veškerá komunikace . Při návrhu topného systému jako hlavního zdroje vytápění je nutné vycházet z tepelných ztrát místnosti a také z plochy, která se dá využít pro instalaci podlahového topení (dále jen „topná plocha“).

Podíl tepelné ztráty(výkonu) a plochy násobíme koeficientem – získáme tím hodnotu výkonu podlahového topení na m .