Prosím o radu, v přízemí mám betonovou desku tl. Bude na podlahu působit . Nemáte někdo zkušenost se zatížením podlahy v panelové bytovce. Chtěl bych pořídit aqua 2l,ale mám obavy kvůli váze. Tato místnost se bude předělávat na koupelnu s .

Všechny vás zdravím, mám takovej dotaz ohledně nosnosti podlahy. Podlaha je sestava podlahových vrstev, uložených na nosném podkladu. Pro zhotovování podlah je stále nejčastěji voleným materiálem ve velkém množství stavebních objektů betonová deska. I když je podlaha velmi namáhanou konstrukcí a závady na ní mohou značně ztížit užívání stavby, . Betonové vrstvy podlah jsou velmi často navrhovány z prostého betonu, případně finální nášlapné nebo. V praxi často dochází k tomu, že na nosnou vrstvu tvořenou cementovým nebo anhydritovým potěrem zbude pouze několik málo centimetrů, které . Klíčovým materiálem je kamenivo Liapor (tzv. keramzit) s výhodami pro stavbu i zahradu.

Zejména jsou to nízký objem, vysoká pevnost, tepelná a zvuková izolace apod.

Máme-li podlahu betonovou , litou je dobré prohlédnout si nosníky nebo klenby ve sklepě pod místem, kde hodláme sporák postavit. Kachlový sporák často zabírá téměř m a svou vahou převyšuje nosnost dřevěných podlah. I tento problém však lze vyřešit. Betonové podlahy dávno překonaly prostory výrobních hal a skladů. Podlahu se vsypem tvoří nosná betonová deska s integrovanou povrchovou vrstvou odolnou vůči obrusu.

Hlavní výhodou těžké podlahy je její vysoká pevnost a nosnost a větší útlum kročejového hluku oproti lehké podlaze. Nevýhodou je trošku složitější pokládka a větší zatížení konstrukce domu. Okrajové pásky musí být vyšší než plánovaná výška celé skladby podlahy včetně betonové vrstvy. Dilatační spáry rozdělujíjednotlivé vrstvy v celémjejich průřezu od tepelné izolace až k povrchu podlahy a nosné armatury se musí přerušit.

Hydroizolace Hydroizolaceje spojitá izolační ochrana povrchu tepelně-izolačnívrstvy proti vnikání vlhkosti z betonové mazaniny, aby voda nezhoršovala tepelně- izolačnívlastnosti . Základní systém podlahy není jenom samostatná nosná betonová deska, ale taktéž souvrství pod podlahovou deskou. Je tedy nutné vždy specifikovat tento systém v rámci návrhu podlahy a zohlednit veškerá možná zatížení podlahy. Zatížení přenášená podlahovou deskou nepůsobí pouze pod samotnou . Na nynější betonovou podlahu bych pro vyrovnání nalil asi 2cm vyrovnávacího potěru, kolem kterého bude dilatační páska. Ano, štěrk v běžně zatížené místnosti stačí vzít válcem, v garáži je lepší použít žábu, ano kari je nezbytná, ano hydroizolace až na této nosné betonové vrstvě.

Aplikační tloušťka anhydritových podlah, (již od mm) tolik nezatěžuje nosné konstrukce, jako je tomu u betonových podlah (např. půdní vestavby atd.) a dává stavebníkovi větší prostor pro použití, nebo navýšení podlahových izolací zejména u rekonstruovaných staveb, kde je již vše dané a nelze podlahy výškově zvedat. Druh betonu, Compaction FLehce ztuhnitelný beton, Compaction F6.

SDC – Smart Dynamic Concrete, SCC – Smart Compacting Concrete. Chci nezávaznou kalkulaci. Výroba betonu, betonové směsi, drátkobeton, pohledový beton, anhydritové lité podlahy , cementový potěr, zdící malta, cementová malta.

Doprava betonu, čerpání betonu a technologie betonu.