OPAVA, obrubníková vpusť malá, 58 6, 160 . Soubory pro registrované. Společnost VLČEK SOLUTION s. Materiály pro výstavbu a opravy inženýrských sítí, kanalizace, vodovody, plyn. Inspekční obrubníková vpusť s křídlovitě výklopnými víkem a mříží, profil T křídlové otevírání mříží automatický zámek fixace křídel v otevřené poloze.

C 2s pantem, bez zámku. Po instalaci Celková výška. Hmotnost kód délka x šířka (mm) d. Litino-betonová obrubníková mříž D400. Obrubníková vpusť rovná OPAVA.

Výšková aretace poklopů A, B, D. Speciální cementová směs individuální za balení. Stupačka plastová A-St – dlouhá.

Kompletní mříž ŘSD D4s pantem. RTZřízení vpusti uliční z dílců typ UVB – včetně dodávky dílců. Napojení na stávající kanalizaci. Káhafizácé z trub;PVC hrdlových D 1rrirn vč, výkopu m. ULIČNÍ OBRUBNÍKOVÁ VPUST.

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK ZAPUŠTĚNÝ. Může se stát cokoliv, může být více deštivé počasí, voda nemá ze silnic a parkovišť kam odtékat. Proto jsou tu obrubníkové vpustě.

Povíme, o co přesně se jedná, a které vpusti by byly nejvhodnější. Samozřejmě informujeme, v jaké cenové relaci se tyto výrobky přibližně pohybují. Revizní šachty TEGRA 6Plastová revizní kanalizační šachta Tegra.

HRANICE A ČÍSLA STAVEBNÍCH PARCEL. VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ. KANALIZAČNÍ ŠACHTA – OBRUBNÍKOVÁ VPUST. Technické podmínky 1- Odvodnění mostů pozemních komunikací.

Obrázek – Rigolová vpusť.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Vuliční vpusť Vuliční vpusť Vstan. NAVRŽENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ: PŘEDLÁŽDĚNÍ CHODNÍKU ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY.