Ocelové stropy z válcovaných nosníků. Ocelobetonové spřažené stropy mají ocelové nosníky opatřeny prvky přenášejícími smyková namáhání. Mohou to být ocelové trny, zarážky, přivařená betonářská výztuž apod.

Po zabetonování vzniká spřažená ocelobetonová stropní konstrukce, ve které ocelový nosník přenáší tah a beton se spolupodílí na přenášení tlaku . Cihelné vložky Hurdis (hurdisky), které dováží do ČR společnost Winklmann s. Domažlice, lze použít pouze pro konstrukci tzv.

Prvky nelze použít pro uložení do patek ani do HF – nosníků. Kombinované (polomontované) stropní konstrukce. Dřevěné stropní konstrukce. Doporučená délka uložení – 1mm. Nosné stropy chráněné deskami Grenaboard.

Tato konstrukce by měla zajišťovat funkci jak statickou, tak akustickou, protipožární a tepelnětechnickou. Jeho funkce je vytvářet . V súčasnosti sa okrem bežných oceľových nosníkových stropov používajú spriahnuté oceľobetónové stropy z oceľových nosníkov, tvarovaných oceľových plechov a monolitickej betónovej dosky. Výhodou ocele je veľká únosnosť, malá hmotnosť a jednoduchá montáž.

Oceľové stropy sa používajú na veľké . Podle materiálu můžeme stropní konstrukce rozdělit na dřevěné, železobetonové (které mohou být monolitické, montované a prefabrikované monolitické) a ocelové. Všechny můžeme z konstrukčního hlediska rozdělit na deskové a nosníkové konstrukce. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY A TŘÍDĚNÍ. Dělení stropních konstrukcí.

Vodorovné konstrukce – stropy. Nosníkové stropní konstrukce Nosnou konstrukcí těchto stropů tvoří ocelové nosníky průřezu tvaru I, uložené na nosných zdech. Archiv Martina Werminghausena.

Při rovném podhledu jsou vzdálenosti roztečí nosníků do m. CIHELNÉ DESKY- KLEINŮV STROP. OCELOVÉ NOSNÍKY S DESKAMI HURDIS. Stropy nesou ocelové sloupy. Kříže bývají nejčastěji z dřevěných silnějších prken a ke stropnicím se přibíjí, ale mohou být použity i různé ocelové profily a tyče na koncích opatřené otvory . STROPY S OCELOVÝMI NOSNÍKY Z OCELOVÝCH .