Omítání (také sámování, z německého säumen – olemovat) je pilařský úkon při výrobě řeziva. Jedná se odstranění obliny z prkna nebo fošny odříznutím nebo odfrézováním – boky s plochou tedy svírají úhel 90°. Listnaté řezivo , někdy ještě borovice a modřín, se většinou prodávají neomítané.

Fošna nebo deska se omítá. Druhy řeziva dle tvarů a.

Dřevěné plovoucí podlahy – Při odběru nad 100m Vám bude poskytnuta sleva. Omítané řezivo Buk 4m tl. Boční omítané řezivo (desky). Vyrábíme boční omítané řezivo (desky) v dřevinách SM a BOR, tl. Po dohodě lze při paketovém odběru řezivo uměle vysušit.

Provádíme omítání (sámování) Vašich prken. Je to rovnoběžné oříznutí oblin z boků prken a tím vzniknou hraněná prkna bez kůry. Omítány jsou buď boční prkna z pořezu kulatiny nebo prkna přivezená k nám.

Vlastnosti omítaných dubových fošen a prken. V naší nabídce z dubového sortimentu naleznete i dubové omítané (sámované) fošny, prkna. Jde o dubové fošny s rovnoběžným oříznutím oblin z boků prken, tím vznikly hraněná dubové prkna (fošny) bez kůry.

Třídy pořezu a třídy jakosti. Podle způsobu opracování se řezivo dělí na neomítané a omítané. Pojmem neomítané se rozumí řezivo s rovnoběžnými plochami a jedním nebo dvěma neopracovanými boky.

Neomítané deskové řezivo se vyrábí s neoříznutými nebo jen částečně oříznutými boky. II) Hraněné řezivo zahrnuje . Prismované řezivo se vyrábí vždy ze středové části kulatiny a používá se na konstrukční části staveb , obložení apod. Dle přání zákazníka provedeme impregnaci, sušení či hoblování řeziva. Mezi produkty pilařské výroby patří neopracované řezivo a pražce. Jsou to výrobky vzniklé řezáním kmenů paralelně s podélnou osou kmene, u kterých jsou rovnoběžné nejméně dva boky.

Pilařské výrobky řezané souběžně ze dvou stran nazýváme omítané. Vedlejším sortimentem jsou odřezky, kratiny, krajiny a další malé . Stavební řezivo se vyrábí ze smrku, jedle, borovice. Dodává se jako paralelně omítané nebo prismované, povrch je řezaný.

Typy stavebního řeziva : Prkna boční omítaná.

Název, Dřevina, Jakost, Tl. Prkna se stejnými atributy jako prkna boční omítaná , avšak vytříděná o jedné .