Oplotit svůj pozemek anebo zbudovat opěrnou zeď můžete funkčně, ale i krásně. S našimi produkty máte na výběr. Mají prakticky neomezenou životnost, široké možnosti využití, jsou variabilní a jejich osazení je časově nenáročné. Speciální svahovka pro zpevňování břehů vodních toků, návodní strany vodních hrází, opěrných zdí s patou ve vodě, sanace poškozených a zničených břehů po povodních atd.

Je konstruována tak, aby příčky svahovky a její nosy vytvořily uzavřené komůrky.

Ceník a další informace o vlastnostech, přínosech a výhodách opěrných zdí z betonu naleznete v článku. Cena betonové opěrné zdi se odvíjí především podle typu, velikosti a umístění stavby, jíž má poskytnout oporu. Je tedy v podstatě přímo. Nespornou výhodou opěrné zdi z betonu , jsou nulové nároky na údržbu.

Betonové prvky pro ploty a opěrné zdi se širokým výběrem tvarů, povrchových úprav i barev. Máme vše od moderních hladkých linií až po prvky s rustikálním ostařením. Gravitační z prostého betonu. Jejich nevýhodou oproti zdím úhlovým je, že mají mohutnější průřez, což vyplývá z toho, že působí proti zatížení pouze .

Systém pro stavbu opěrných zdí. Bloky STAVOBLOCK jsou vhodné pro nestabilní svahy a víceúrovňové terény. Opěrné zdi Vlastní výrobek. Zdi mohou být přímé či zakřivené, . Potřebujete kvalitní opěrnou zeď rychle a levně? Zapomeňte na zdi z litého betonu , jejichž stavba je drahá a zdlouhavá.

Vnitřní prostor zdi se zasypává vhodným zásypovým materiálem. Prvky systému se vyrábějí na výrobních linkách zakoupených v USA technologií vibrolisovaného betonu s malým vodním součinitelem. Touto technologií se dosahuje vysokých pevností betonu.

Je vhodné základ izolovat hydroizolačním pásem, posílit stabilitu zídky armováním a prokládat beton ve tvarovkách plnivem (kameny nebo kompaktní kusy betonu ). Profesionální variantu materiálů, určených pro stavby opěrných zídek a zdí z betonových tvarovek nabízí například firma KB Blok. Stavíme opěrné zdi na klíč. Materiálů na stavbu opěrné zdi je v dnešní době velmi mnoho. Výraz opěrná zeď se používá pro celou řadu stavebních konstrukcí různého konstrukčního uspořádání.

S ohledem na dříve dostupné technologie byly opěrné zdi nejčastěji tvořeny z betonu , prafabrikátů nebo zdiva. Pokrok ve stavebních postupech a nové geosyntetické výrobky umožnily vznik nových technologií a typů .

Konstrukce opěrných zdí s použitím lícového panelu se tedy nejčastěji používá při stavbách silnic, železnic, průmyslových areálů nebo při výstavbě mostů. Tížné betonové zdi přestávají stále častěji ekonomicky konkurovat levnějším systémům opěrných zdí z vyztužené zeminy, které nabízí celou řadu praktických výhod. Běžným provedením líce takových systémů je štípaná betonová tvarovka . Jedná se o návrh tížné zdi z prostého betonu , která nahradí stávající kamenou.

Práce obsahuje statický výpočet a výkresovou dokumentaci navržené zdi. Plánujete postavit opěrnou zeď, kaskádu či terasu? Vedle estetické stránky je nutné brát do úvahy především funkčnost stavby, očekávanou životnost a následnou údržbu.

Pokud nechcete, nebo nelze zvolit například litý beton , použijte „suché“ stavebnice z hotových prefabrikátů.