Oplotit svůj pozemek anebo zbudovat opěrnou zeď můžete funkčně, ale i krásně. S našimi produkty máte na výběr. Systém pro stavbu opěrných zdí. Opěrné zdi Vlastní výrobek.

Bloky STAVOBLOCK jsou vhodné pro nestabilní svahy a víceúrovňové terény.

Zdi mohou být přímé či zakřivené, . Betonové opěrné zdi jsou součástí mnoha různých projektů. Nabízí totiž široké možnosti využití a výrazné finanční úspory. Případně lze zvolit rohové řešení.

Kromě poskytnutí opory stavbám slouží také jako dělící stěny. Máme vše od moderních hladkých linií až po prvky s rustikálním ostařením. Speciální svahovka pro zpevňování břehů vodních toků, návodní strany vodních hrází, opěrných zdí s patou ve vodě, sanace poškozených a zničených břehů po povodních atd.

Je konstruována tak, aby příčky svahovky a její nosy vytvořily uzavřené komůrky. Cílem práce je vytvořit ucelený přehled nejčastěji používaných opěrných stěn v České republice a charakterizovat jejich vlastnosti, způsob posouzení, výhody, nevýhody či příčiny selhání. Na základě těchto poznatků bude navržen vybraný typ opěrné zdi v Rebešovicích. Klíčová slova opěrné zdi , gabion . Postavit plot, zídku nebo opěrnou zeď s prvky BEST je snadné.

Návrh opěrné stěny – vzorový příklad. Jedná se o návrh tížné zdi z prostého betonu, která nahradí stávající kamenou. Práce obsahuje statický výpočet a výkresovou dokumentaci navržené zdi.

V rámci projektu jihovýchodního obchvatu Chebu se stavěl ocelový most přes železniční trať, který má opěrné zdi a mostní křídlo z armované zeminy s betonovými tvarovkami na líci. Mostní opěry půl kilometru dlouhého mostu z vyztužené zeminy a velkoplošnými. Nepřetržité laboratorní i terénní výzkumy umožnily detailně porozumět chování těchto typů konstrukcí.

Ukázalo se, že nejdůležitější je pevnost spojení mezí vyztužením z geomříží a čelním blokem. Tensar vyvinul pro tento systém. Ke zpevnění svažitých pozemků, ve stráních nebo jako boční zdi, vymezující například vjezd do zapuštěné garáže, se osvědčily opěrné zdi a zídky, sestavené ze svahových tvarovek, tzv. Je však na místě připomenout, že pokud taková úprava okolí domu tvoří přímou součást oplocení pozemku, .

Seznam výrobců v kategorii PLOTY, GABIONY, OPĚRNÉ ZDI. Výrobce drátěných plotů a gabiónů. BEST Kaskada I 250x600x400mm karamelová.

Elegantní stavební prvky pro stavbu protihlukových, opěrných a dělicích zdí.