Kvalitní stavební materiály pro střechy, fasády a izolace od největšího prodejce stavebních materiálů v ČR. Izolační desky PIR – speciální rouno. Desky z polyuretanové pěny, oboustranně speciální rouno s předtištěným rastrem. Použití: podlahy, vnitřní izolace.

Puren PIR desky , polyisokyanurátová izolační pěna, ceny, popis produktů, využití v praxi, vše naleznete na jednom místě.

Název, Tloušťka, Balení (m²), Přepravní balení (m³), Tepelná vodivost λD (Wm -K -). Mají výborný koeficient tepelné vodivosti a tak dokážou v malých tloušťkách zajistit výbornou tepelnou ochranu střechy a celé budovy. Pokud plánujeme instalaci PIR desek jako nadkrokevní izolaci, je nutné. Polyuretanová i polyisokianurátová pěna se používá mimo lití a stříkání přímo na stavbě i pro výrobu deskových materiálů. Desky je možno vyrábět způsobem řezání z bloků vzniklých volným pěněním nebo ve formách.

Pokud mají být desky pevně spojeny s jinými materiály . PIR nebo také PUR panely – unikátní izolační desky s téměř dvakrát vyšší izolační schopnosti než běžné izolace z polystyrenu nebo minerální vlny. A to je předurčuje pro použití u budov s maximálními požadavky na tepelně izolační parametry obvodových, střešních a podhlahových konstrukcí, jako jsou pasivní a.

Máte vybrané filtry: PIR DESKY. Materiál PIR je tvořen kombinací uretanových a isokyanurátových vazeb, zatímco PUR obsahuje především uretanové vazby. Na rozdíl od materiálu PUR se při výrobě PIR uplatňují kromě přebytečného izokyanátu také polyesterové polyoly, které zapadají do jeho prstencové struktury. Desky jsou vyráběny v různých variantách s povrchovou úpravou se skelnou rohoží, asfaltovaným papírem nebo kovovou fólií.

Desky Therma představují tepelný izolant s perfektními parametry. Jde o izolant na bázi PIR pěny, která má vysokou schopnost omezení prostupu tepla konstrukcí, jež je definovaná součinitelem tepelné vodivosti λ. Oproti ostatním izolacím vám při aplikaci postačí z hlediska splnění požadavků norem mnohem tenčí vrstva . Tyto desky vyrábíme dle kladečských plánu, speciálně na míru každé střechy. PIR desky pro podlahy, PIR pro půdní opláštění, PIR pro rovné střechy, průmyslové závěsné PIR stropní systémy.

Oblasti použití, Velké průmyslové ploché střechy. Naší výhodou je rychlé zpracování. Provedení, Rovinné desky s polodrážkou.

Chování při požáru , Třída E dle . Jsou používány zejména pro izolaci podlah či stropních podhledů. Lehká a tuhá izolační deska PIR bez obsahu freonu, zdravotně nezávadná. Deska je opatřená oboustranně hliníkem tl.

Vysoká pevnost v tlaku, odolná proti prošlapu. Při porovnávání základní vlastnosti jednotlivých izolantů se umístí na jednom z prvních míst polyisokyanurátová pěna ( PIR ) a polyuretanová pě. Nové desky z kamenné vlny WENTIROCK a WENTIROCK F mají ještě nižší součinitel tepelné vodivosti. Stavíme nízkoenergetické dřevostavby a pro zateplení používáme nejnovější polyuretanovou izolaci – PIR. Pakje montáž celého střešního pláště časově ještě efektivnější.

X Nadkrokevní izolacíz PIR desek se dá velmi efektivně provést dodatečné zatepleníjiž hotového podkroví, kdeje stávajícítepelná izolace v nedostatečném množství. Takto vyráběné PIR desky jsou vždy oboustranně kašírovány folií, která plní funkci formy. PIR izolace se dá bez potíží kombinovats běžnou tepelněizolačnívatou. Tyto panely (tvarovky) jsou vždy holé , nekašírované. PIR na stavbě – výroba probíhá vždy přímo na místě aplikace – tzv.

Jako tepelná izolace jsou používány tepelně izolační desky Bauder PIR KOMPAKT vyrobené na bázi polyuretanu. Tyto výrobky jsou vyrobeny jiným poměrem vstupních surovin než běžný polyuretan, proto jsou označovány zkratkou PIR namísto klasického označení PUR. Protože nejsou parotěsné, musí být ve skladbě této . Tuhé izolační desky PIR vyráběné ve výrobním závodě dle stanovených výrobních a normových předpisů.

Uzavřená mikrobuněčná struktura vyplněná plynem (např. pentanem). Izolace s oboustrannou vrstvou hliníku nebo sklotextilního flísu. Izolace pro šikmé střechy jsou opatřeny integrovanou vrstvou.

Výsledky pro hledaný výraz: pir desky. Vyhledáno – pir desky – ve všech sekcích portálu eStřechy.