Ploché střechy jsou v posledních letech velice populární. Při jejich plánovaní je ale nezbytné brát v potaz i praktickou stránku, se kterou úzce souvisí systém jejich odvodnění. Jedná se o velice důležitou otázku, která musí být řešena již v prvních fázích projektu. Odvodnění střech vně dispozice.

U střech plochých výjimečně. Mezistřešní, zaatikový a podokapní žlab.

Rozlišujeme ploché střechy dle: ❑ využití – nepochůzné – vstup pouze pro. Způsoby odvodnění ploché střechy v řezové . Vypočet gravitačního odvodnění střech s tabulkou a přepočtem na m- ČR. Souhlasím se zasíláním novinek. V případě, že si chcete výpočet vytisknout, vyplňte prosím všechna pole s kontaktními údaji. Návrh dešťových odpadů závisí na ▻ velikosti odvodňované plochy.

Možnosti spádování plochých střech při vnitřním odvodnění. Jedním z nejvýznamnějších úkolů, a to již ve stádiu projektu, je odvodnění střešních plášťů. To vše musí tvořit odvodňovací systém, který velmi rychle (co nejrychleji) odvede .

V praxi je často nouzové odvodnění opomíjeno. To může vést k pronikání . Malé plochy odvodněné jednou vpustí musí být vždy doplněny bezpečnostním přepadem. Bezpečnostní přepad se doporučuje navrhovat na všech plochých střechách nebo terasách. Riziko ucpání vtoku nebo dešťového odpadního potrubí je poměrně vysoké.

Přívalové srážky zvyšují nároky nejen na konstrukční řešení střech , balkonů a lodžií, ale vyžadují přijmout i opatření k jejich plynulému odvodnění. Vzhledem k tomu, že během silných srážek v krátké době je možné na ploché střešní konstrukci ohraničené atikou zatížení střechy vodou nebo sněhem do . Kvalitní stavební materiály pro střechy , fasády a izolace od největšího prodejce stavebních materiálů v ČR. Společnost Wavin Ekoplastik, přední dodavatel plastových potrubních systémů, úspěšně ukončila rozsáhlý projekt odvodnění zpevněných ploch a plochých střech nového skladového a logistického areálu v Ostravě‑Heřmanicích. Přechod na evropské technické normy a změny klimatu s větším množstvím přívalových dešťů měly zřejmě významný vliv na nově stanovené požadavky na dimenzování odvodňo- vacích systémů našich plochých a šikmých střech. Dříve používané ploché střechy bez spádu, nebo minimálním spádem do , se neosvědčily.

Terasa nebo plochá střecha na rodinném či bytovém domě může obyvatele bytu pod ní pěkně potrápit. Situace je dnes už výrazně lepší než v šedesátých letech minulého století, kdy plochá střecha byla vstupenkou do „klubu nespokojených“. I dnes jsou ale s touto konstrukcí spojeny nemoci a bolesti, které . Jednoplášťové ploché střechy Stanovení množství odtoku dešťových vodQ = r.