Stavební systém PORFIX je komplexní systém pro Vaši hrubou stavbu, se kterým se pracuje rychle, snadno a úsporně. Při opracování PORFIX QPORU nevzniká . Keramické (pálené) zdivo. Tvárnice plynosilikátová.

Přímo na zdivo bez nutnosti předchozích úprav. Vnější omítky: Ytong vnější omítka tepelněizolační vyztužená výztužnou tkaninou nebo lehké omítky určené pro pórobeton, paropropustné a vodoodpudivé.

Pokud je zdivo vlhké, budou hodnoty ještě horší. Pokud bychom porovnali například zdivo z běžných pálených bloků typu -therm nebo typických plynosilikátových tvárnic s konstrukcí KMB SENDWIX, dojdeme k jednoznačnému závěru. U vrstvené stěny KMB SENDWIX přebírá tepelně izolační vlastnosti izolační vrstva z polystyrénu nebo minerální izolace. Toto jsou materiály s nejlepšími tepelně izolačními.

Příčky tvárnicové – plynosilikátové. Systém Ytong Příčkové zdivo : 15 10 7 mm. Pevnostní a hmotnostní třídy: P2-50 P4-60 P4-700.

Snadná úprava tvárnic – doplňokové dílce se řežou (výhodné použití při rekonstrukcích).

Sesazování tvárnic a sráz – lepí se v ložné spáře plnoplošně. Oproti páleným cihlám se pórobetonové (nebo plynosilikátové , jak se tento materiál také označuje) tvárnice dají snáze řezat, hoblovat či do nich vrtat. Takovéto bloky se stavějí na sebe, spojují se lepidlem, maltou nebo zdící pěnou a umožňují realizovat i pasivní dům, přičemž jeho zdivo bude pouze . Zdravotní nezávadnost závisí na složení materiálu a množství chemických složek.

Důvodem je optimální kombinace vysoké objemové hmotnosti, mimořádné pevnosti a vynikajících tepelně a zvukově izolačních vlastností. Vápenopískové zdivo představuje pokrokový stavební materiál. V porovnání s nejlehčími pórobetony, u kterých v souvislosti s všeobecným trendem . K hlavním produktům patří tvárnice, velkoformátové modulové bloky, příčkovky, nosné i nenosné překlady, U-profily, stropní dílce a další. Jejich tepelně-izolační vlastnosti jsou závislé nejen na provedení, ale i na více. Nashromážděná voda, pokud by zamrzla, by mohla zdivo narušovat.

Toto ale nelze považovat za běžný stav. Případně lze použít polystyrénové . Plynosilikátové tvárnice, 20 0. Bude se mi projektovat PD a nosné zdivo je Ytong a EPS 25.