Základním předpokladem správného položení zatravňovacích tvárnic je příprava podloží a podkladních vrstev na které závisí životnost, účelnost i estetika výsledného díla. Zatravňovací tvárnice, dlažba. Ty zabrání posuvu dlažby. Díky této lehké plastové dlažbě ušetříte na nákladech za dopravu i vlastní energii a námahu při samotné pokládce.

Pokládka zatravňovací dlažby. Jedním z druhů betonové dlažby je zatravňovací dlažba (někdy se používá také pojem vegetační dlažba).

Umísťuje se tam, kde chceme zachovat zelený ráz zahrady a přitom zpevnit nebo upravit plochy či příjezdové cesty. V tomto článku se dozvíte, jak při pokládce betonové zatravňovací. Víte, jak z obyčejných dlaždic vykouzlit na zahradě hebounký zelený koberec, který se nepošlape?

Předností této dlažby je jednoduchá manipulace, snadný odvod vody a zejména výsledný přírodní vzhled zpevněné zatravněné plochy, kde až plochy tvoří zeleň. Při správné pokládce i zatravnění může zatravňovací dlažba zarůst tak, že bude betonová mříž dokonce téměř nepostřehnutelná. Díky tomu, že nepokrývá celou plochu, prorůstá jejími otvory téměř z poloviny trávník, který při správné pokládce tvárnic a důkladném zatravnění může betonovou plochu dokonce zcela zarůst.

I betonové obrubníky, palisády a odvodňovací žlaby od společnosti BEST mají trvalou impregnaci proti znečištění a pro zvýšení odolnosti povrchu proti chemickým rozmrazovacím látkám. Položit dlažbu zvládne každý.

Základní fáze pokládky zatravňovací dlažby probíhají standardně jako u pokládky zámkové dlažby. Navíc má každá zatravňovací tvárnice zámky, které zapadají do sebe, tvárnice pak dokonale drží pohromadě, a tak nemusíte před jejich pokládkou ani betonovat obruvníky. Na trhu jsou k dostání základní varianty zatravňovacích dlaždic – zatravňovací dlaždice z betonu , a dva druhý zatravňovacích dlaždic z plastu – tenkostěnné a silnostěnné. Samozřejmě záleží na velikosti spádu a okolních podmínkách, ale jestli chcete mít jistotu, tak raději sáhněte po betonové zatravňovací dlažbě.

Aktuální cenovou nabídku plastové. Na geotextilii se doporučuje ještě vrstva zhutněné hlíny, na kterou ve směru spádu začínáte s pokládkou zatravňovací dlažby. Zdravím, koupil jsem použitou plastovou zatravňovací dlažbu (má tvary jak ta betonová , křížová). Předchozí majitěl ji měl pár let před garáží, a už to nikdy nechce.

I když ji měl dobré podloží, dlažba se neustále hýbala a nyní lze vidět, že jsou dlaždice mírně prohnuté. Jeden člověk položí za hodinu až 1mzatravňovací dlažby. Okraje tvárnic jednoduše přizpůsobíte přiřezáním. Nikdy nepoužíváme betonové zálivky, jejíž kvalita je mizivá a životnost je maximálně jedno zimní období.

Poslední fází pokládky dlažby je zaspárování a zhutnění dlažby pomocí vibrační desky. Před hutněním povrchu dlažby se provede první vyplnění spár suchým křemičitým pískem o velikosti zrn 0-mm. Tyto práce nabízí i Stavební závod.

Základními parametry pro výběr druhu dlažby jsou zejména způsob užívání a intenzita zatížení plánované plochy. Významnou roli hraje rovněž charakter podloží. Uvádí se, že menší tloušťka plastové zatravňovací dlažby z materiálu TRAPLAST TM minimalizuje potřebné zemní práce, což je však zavádějící informace.

Betonové dlažby v tloušťkách –mm . Pokud chcete použít zatravňovací dlažbu pro pojezd automobilem, je nutné použít stejné postupy jako při pokládce betonové dlažby.