Kovové porézní povrchy aplikované na kloubní náhrady jsou shodné se základními materiály používanými při jejich výrobě. Porézní křemík (dále jen por-Si z anglického porous silicon) je nanokrystalický materiál. Je tvořen tenkými zvlněnými křemíkovými sloupci s průměrem menším než nm, které mají krystalickou strukturu a jsou obklopeny vrstvou SiO(oxid křemičitý).

Uhlířem v Bellových laboratořích (USA) při . Zprvu představoval pouze vedlejší pro- dukt na cestě k ultračistému křemíku, později se využíval jako izolační vrstva v integrovaných obvodech2. Důležitý mezník v zájmu o porézní křemík nastal .

Spojení slov textura a porézní látka tedy naznačuje, že porézní struktura takové látky je velmi složitá. Keramické porézní materiály – příprava, struktura a vlastnosti v anglickém jazyce: Ceramic porous materials – preparation, structure and properties. Stručná charakteristika problematiky úkolu: Diplomová práce je zaměřena na studium přípravy, struktury a vlastností porézních keramických materiálů pro . Vhodný pro parní sterilizační procesy využívající evakuace vzduchu. Testovací těleso slouží na odhalení netěsností, zjištění přítomnosti nekondenzujících plynů (NKP) a ověření odstranění vzduchu pro zabezpečení průniku páry do porézního.

Použití: Jednosložkové lepidlo tekuté konzistence pro nanášení štětcem, nebo stříkáním, pro lepení spojů kde je alespoň jedna strana prodyšná. Oproti běžně používaným lepidlům neobsahuje žádné zdraví škodlivá rozpouštědla nebo těkavé látky. Encyclopedia of physics : Vol.

Volný na budově Hlavní budova. Characterization of porous solids and powders. V případě nanometrických velikostí pórů se tyto vysoce porézní materiály nazývají aero- nebo xerogely. Rozeznáváme samozřejmě další keramické materiály, pro praxi považuji ale zmíněné dva za nejdůležitější. Nádoby z pálené hlíny (z jiných materiálů samozřejmě také, ale porézní materiál je vhodnější) můžeme zapustit do záhonů nebo do truhlíků naplněných rašelinou či perlitem, které udrží substrát dlouho vlhký.

V přístrojích bez odsávání vzduchu před sterilizací nelze sterilizovat porézní materiál a textil. V tabulce jsou uvedené parametry . Dřevojako hydroskopický materiál měnísvoji vlhkostvzávislosti na relativnívlhkosti vzduchu prostředí. Většina vlastnostídřeva je závislá na vlhkosti dřeva.

Se změnou vlhkosti dřeva docházíi ke změnám rozměrovým – . Materiály typu pěnový polystyrén nejsou pro tyto účely vhodné pro uzavřenost jejich pórů. Póry se také nesmí uzavřít nevhodnou povrchovou úpravou (např. nátěrem). Porézní pohlcovače jsou nejvíce účinné, je-li pórovitý materiál přítomen ve vzdálenosti alespoň ¼ vlnové délky zvuku od tvrdého povrchu stropu nebo stěny.

Kriticky důležitá pro úspěšnou aplikaci na porézních materiálech , zvláště když vykazují nízkou porozitu, je velikost částic. Druhou významnou vlastností je stabilita těchto disperzí, aby nedocházelo k shlukování vlivem skladování a zejména při aplikaci na porézní materiál. Pokud by došlo ke shlukování na . Asi by bylo už zbytečné básnit o tom, jak je grafen ve své 2D podobě zřejmě nejpevnějším materiálem na světě.

Co kdybychom ho ale chtěli smysluplně použít jako materiál ve 3D?

Inženýři už zjistili, že to není tak jednoduché. Nicméně, Massachusettském technologickém institutu (MIT) se na to důkladně . Lze zkoušet takto používat kovy, polovodiče i polymery, a ladit tak vlastnosti ultrapevného materiálu z hlediska průhlednosti i elektrické či tepelné vodivosti. Náplast Omnifilm porézní fólie 2.