V naší praxi je jedním z frekventovaných problémů chybně řešený systém hydroizolace spodní stavby v nepropustném horninovém prostředí. Statické řešení objektů musí být takové, aby v jejich částech pod hladinou vody neprocházela výztuž skrz povlakovou hydroizolaci. Doporučuje se neodvodňovat střechy podsklepených. Fóliový hydroizolační systém FATRAFOL-S je určen pro vytvoření povlakové hydroizolace střech.

Uplatnění nachází na všech typech objektů od rodinného domu po rozsáhlé skladovací a výrobní areály. Využívá se na novostavbách stejně jako při rekonstrukcích a modernizacích budov.

Je vhodný pro široké spektrum . Konfrontace vlastností a rizikových faktorů obou technologií je provedena z pohledu bílých van, na které je článek primárně zaměřen. Hydroizolace je druh stavební izolace zabraňující nežádoucímu průniku vody. Tvoří ji souvislá, neprodyšná vrstva tvořená různými voděodolnými materiály. Je běžně používaná ve stavebnictví vedle tepelné a zvukové izolace. Používá se v místech, kde by průnik vody působil poškozování konstrukcí a vlhkost uvnitř stavby, . Vznik normy inicioval Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR se záměrem nastavení standardu kvality asfaltových pásů zabudovávaných v ČR.

Povlaková hydroizolace (povlaková hydroizolační vrstva): vrstva nepropustná pro vodu v kapalném. POVLAKOVÉ IZOLACE hydroizolace plochých střech a střešních zahrad.

HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁLY PLOCHÝCH STŘECH Izolaci proti vodě na ploché střeše mohou dnes tvořit různé materiály: těžké asfaltové pasy spojované rozehřátím plamenem – natavením, střešní folie z měkčeného PVC nebo na bázi bitumenu, . Tvoří ji tkané fólie, zejména se využívají střešní tkané kontaktní vysocedifuzní fólie. Aby byla tato vrstva funkční, . Dobře provedené povlakové hydroizolace (tj. svařené asfaltové pásy nebo folie) jsou tím nejlepším řešením, které může být. Každý ze dvou základních systémů má však svá specifika: hydroizolace z asfaltových pásů jsou méně odolné vůči tlaku, nejsou tedy příliš vhodné pro mnohapatrové objekty. To proto, aby se nové zdivo mohlo vyzdít v těsné blízkosti původního zdiva, které bude později vybouráno, a následně . Asfaltový pás SKLOBIT mineral je hydroizolace z oxidovaného asfaltu pro použití do povlakových hydroizolací spodní stavby.

Oxidované asfaltové pásy SKLOBIT mineral. Pro následné hodnocení použitelnosti je třeba rozlišit povlakové hydroizolace podle spolupůsobení s obalovou . Vhodná na vytápěné podlahy. Kvalitní stavební materiály pro střechy, fasády a izolace od největšího prodejce stavebních materiálů v ČR. Spolehlivost kotvených plochých střech je dána nejen dodržením všech zásad a předpisů pro správnou stabilizaci povlakové hydroizolace proti účinkům větru, ale je nutné náležitou pozornost věnovat i správnému upevnění tepelné izolace.

Tato vrstva tvoří podklad pro hydroizolační vrstvu a může v . Vlivem zatížení může docházet k postupnému protlačení profilované fólie do povlakové hydroizolace a snížení hydroizolační spolehlivosti skladby. Obrázek 0-1: Schéma umístění profilované fólie. Použití profilovaných fólií. Profilovaná fólie je nejčastěji využívána ve skladbách jako . MATERIÁLY Na dodávky materiálů požadovaných k vytvoření kompletní povlakové krytiny se vztahují .

Anglický slovník (česko-anglický slovník). Pro český výraz povlaková hydroizolace bylo nalezeno překladů: (přesná shoda: obsahující výraz: 0). Proto se také hydroizolační vrstva, v případě, že je umístěna na vnějším povrchu střešního pláště, nazývá povlakovou krytinou. Rozdělení povlakových hydroizolací : asfaltové pásy;.

ASFALTOVÉ PÁSY Historie Předchůdcem dnešních ropných asfaltů byl přírodní. Zemní hydroizolace základů, izolace radonu a ostatních chemikálií. Zakryté vrstvy jsou přepokládané .