Prorože je ve stavebnictví využíváno hlavně při výstavbě objektů určených pro širokou veřejnost, jsou zde vyšší nároky na protipožární bezpečnost. Základem systému jsou izolační desky a . Při zkoušce se měří doba, po kterou potrubí , specifikovaných rozměrů a zavěšené jako při zamýšlené praktické aplikaci, vyhoví definovaným kritériím. Důsledkem je, že dodavatel . Pro požární odolnost potrubí EI (tj. celistvost a izolační schopnost po dobu minut) a vyšší se někdy .

Pro tento účel je požární odolnost deklarovaná v trvání min. Technické izolace jsou v budovách mimořádně důležité pro svoji schopnost minimalizovat tepelné ztráty, zlepšovat akustiku a zvyšovat požární bezpečnost. Firestop multi VZT EI 1SQ.

Potrubí je dopravníkem tepla, chladu, hluku i kouře v případě požáru. Je vhodná pro izolaci vzduchotechnického potrubí a klimatizace, ostatních rozvodů a těles TZB, nádrže, bojlery i zásobníky TZB. Doporučuje se pro protipožární izolaci.

Vhodnými materiály na provádění izolací kruhových potrubí jsou lamelové pásy ORSTECH LSP H nebo ML případně rohože na pletivu ORSTECH DP. Požárně odolná potrubí VZT ORSTECH Protect .

Z požárního hlediska jsou výrobky Isover jedním z nejbezpečnějších materiálů, konstrukce takto chráněné mají vyšší požární odolnost. Použije-li se sebelepší izolace , ale nekvalitní a nevhodný typ zá- věsu, tak systém vydrží jen tak dlouho jako jeho neslabší článek (zde tedy levná ocel). EI 3 EI – HTB 6AluR mm.

VZT potrubí : izolační desky Orstech H. Po dohodě zajišťujemé odborné školení pro montážní firmy v oblasti instalace protipožárních izolací přímo v sídle naší společnosti. Izolace pro potrubí OTK Multi. Pro volbu materiálu a konstrukce . Jednovrstvým kladením izolace je možné docílit požární odolnost 1 a minut pro svislou i vodorovnou orientaci u . Přináší ucelené řešení protipožární izolace vzduchotechnického potrubí , včetně možnosti izolace potrubí pro odvod tepla a kouře. Požární odolnost EI S, EI S, EI S. Systém izolace vzduchotechnických potrubí slouží pro zabránění šíření požáru potrubím (nebo jeho prostupem) z jednoho požárního úseku do druhého. PoPis systému izolační systém pro zvýšení požární odolnosti VZt potrubí s využitím izolačních materiálů ultimate Protect.

PYROROCK je systém protipožární izolace vzduchotechnického potrubí. Pro pravoúhlé vedení se systém skládá z desek Techrock ALS a splňuje požární odolnost 3 a 60minut(EI). Kritéria při návrhu tepelných izolací.

Ekonomická tloušťka izolace.

Nejvyšší provozní teplota. Parametry ovlivňující návrh tloušťky tepelných izolací. NáVRH POŽáRNí OCHRANy VzT POTRUBí. Re: Čím izolovat VZT potrubí.

Obvykle se používá vata minerální s Al polepem. NÁVRH PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY VZT POTRUBÍ Vzduchotechnické potrubí je dnes součástí celé řady objektů, ve stavebnictví je využíváno hlavně při výstavbě obchodních center, supermarketů, multifunkčních domů, kin, divadel, výrobních či sportovních hal, hotelů, atd. Většinou jde o objekty určené pro širokou .