Předpjaté stropní panely SPIROLL slouží k vytvoření stropních a střešních konstrukcí pozemních staveb. Pro svou vysokou únosnost, odlehčení dutinami a dokonalému využití materiálu díky předpjaté výztuži jsou panely vhodné zejména pro větší rozpony. Půdorysný rozměr panelu lze upravit podélnými a šikmými řezy za předpokladu dodržení předepsaných zásad uvedených dále v textu.

Proč se rozhodnout pro stropní dílce Stropsystem. Panely z předpjatého betonu ( spiroll) výrazně zrychlují stavbu vodorovných konstrukcí domu.

Mají vysokou únosnost a lze s nimi překlenout rozsáhlé prostory jako jsou sály, učebny, chodby a podobně – až do rozponu metrů. Náš systém je variabilní, dokážeme ho upravit . Konkrétní nabídku typů panelů je možné získat v obchodním oddělení závodu. Pokud realizační projektová dokumentace neurčuje přesné požadavky na typ panelu , je možné po předložení veškerých nutných podkladů návrh stropní konstrukce vypracovat.

PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL VÝŠKY 2mm. Jul Jako strop jsme zvolili stropní panely Spiroll od firmy Goldbeck. Komunikace s firmou byla bez problémů, poslali jsme výkresovou dokumentaci, na základě které nám vyhotovili cenovou nabídku a rozpis jednotlivých panelů.

Zaměření stavby technikem proběhlo 19. Stropní systémy SPIROLL Nabízíme betonové stropní panely SPIROLL či PARTEK. Náš stropní systém je založen na předpjatých dutinových panelech , vyznačujících se vysokou únosností a nízkou hmotností.

Další nespornou výhodou je rychlost a flexibilita montáže požadovaného stropu. Nedílnou součástí stavby jsou . Prefabrikovaný strop výrazně zkrátí dobu výstavby, protože je pro běžně velký rodinný dům položen v rámci jednoho dne (několika hodin) a je okamžitě nosný. Monolitické nebo skládané . Tento deskový betonový prvek vyztužený podélnými předpjatými lany vyrábí také Prefa Brno a. Panely svými rozměry a vysokou únosností umožňují . V prosinci pak byla úspěšně dokončena jejich certifikace a získali. Technický list- předpínané dutinové panely . Pro stropní konstrukce se TT – dílce s výhodou realizují jako spřažené systémy, tj.

LS : světlá vzdálenost podpor. Parent Group, Materiały Budowlane. Před tím, než se tak stalo, bylo potřeba vybetonovat věnec, na který se panely ukládají.

Alespoň ten sklep máme pod střechou panely se ještě musí obetonovat kolem dokola a taky.

Prodej stropních předpjatých dutinových panelů , jímek na dešťovou vodu, odlučovačů, protipožárních a protihlukových stěn, čerpacích šachet, halových konstrukcí a schodišť. Zajišťujeme kompletní výrobu, dopravu a montáž betonových prefabrikovaných výrobků. HCE (původní označení PPD) SPIROLL nebo PARTEK s vysokou únosností, nízkou hmotností a vysokou rychlostí realizace. Díky tomu, že stropní systém odbourává velkou část mokrých procesů na stavbě, je vhodný k použití .