Cenu vazníkové konstrukce ovlivňuje spousta faktorů. Je to především tvar vazníku , jeho rozpětí a výška (resp. sklon), způsob zakončení u okapu, délka okapního přesahu, místo stavby (klimatické zatížení – sníh, vítr), zatížení stálé ( zejména krytinou a podhledem) a osová vzdálenost vazníků. Velký vliv na konečnou cenu . Předmětem statického výpočtu jsou stávající halové objekty v Kralupech nad Vltavou v areálu „Barvy – laky“ při zatížení střech solární technologií.

Představuje účinný nástroj pro výpočet dřevěných konstrukcí metodou konečných prvků. Kromě statických výpočtů provádí též cenové kalkulace, exporty do CAD systémů či podklady pro strojní zařízení ( úhlové pily).

Zadaný příhradový nosník je podepřen v bodě a pevným neposuvným kloubem, v bodě b posuvným kloubem. V bodě a tedy vzniknou dvě složky reakce Ra,x a Ra,y, v bodě b vznikne jedna složka reakce Rb. Jejich velikosti určíme z podmínek rovnováhy : . Vazníková konstrukce se styčníkovými deskami je navržena v počítači – přesný výpočet příhradových vazníků je nezbytný. Program navíc provádí i výrobní dokumentaci a cenovou kalkulaci. Vazníkové konstrukce jsou vhodné i pro střechy velkého rozpětí (výrobní haly, zemědělské stavby a podobně).

Návrhy dřevěných nosníku, kompletní výrobní dokumentaci i cenovou nabídku připravujeme v programu pro výpočty dřevěných příhradových vazníků TRUSS. Díky tomu vám můžeme garantovat optimální spotřebu řeziva a statický výpočet všech prvků konstrukce s ohledem na zatížení jako je krytina, . Dřevěné příhradové vazníky se používají pro zastřešení rodinných domů, tak pro zastřešení objektů průmyslových, skladových a sportovních hal,.

Návrh konstrukce střechy je doložen podrobným statickým výpočtem a vlastní provedení potom výstupní kontrolou před expedicí ve výrobním závodě a na stavbě. Až s nástupem specializovaného softwaru na výpočty těchto konstrukcí dochází k mohutnému rozšíření vazníkových konstrukcí spojovaných styčníkovou deskou. Dřevěné vazníky jsou navrhovány jako rovinné příhradové soustavy, které jsou schopny spolehlivě přenášet pouze zatížení působící v rovině vazníků. Zatížení: -styčníkové vznikají pouze osové = normálové síly. Statická urcitost prutových soustav.

Obecná metoda stycných bod u. Zjednodušená metoda stycných bodu. Tažené a tlacené pruty príhradových vazníku. Složitejší príhradové soustavy. STATICKÝ SYSTÉM, MATERIÁLY.

CELKOVÁ HMOTNOST KONSTRUKCE. VARIANTA A – PŘÍHRADOVÝ VAZNÍK. Co je příhradový vazník ? Mezní podmínky použití příhradových vazníků. Pak je třeba zvětšit velikost spodního pásu, či eventuálně včlenit pomocné výztuhy (jak uvádí obr. 10b), nebo koncové klíny.

Programový systém TRUSSod firmy FINE je určený pro výpočet dřevěných střešních příhradových konstrukcí spojovaných styčníkovými deskami. Software je součástí technologie Bova-nail a nabízí kompletní zpracování projektu: od návrhu konstrukce až po tvorbu výrobní dokumentace a podkladů pro strojní zařízení. Každý prvek je sám o sobě osově souměrný).

Příklady dalších typů příhradových vazníků vhodných pro nosné konstrukce střech. Rovinný kloubový příhradový nosník. Skladba rovinného příhradového nosníku.

Podmínka statické určitosti příhradového nosníku. MiTEK je minimalizován čas na výpočet konstrukce a optimalizován návrh jednotlivých prutů vazníku, velikost a umístění styčníkových desek. Software zároveň vytváří kompletní výrobní a montážní dokumentaci, výpisy materiálů a cenové kalkulace.

Jak již bylo uvedeno, příhradové vazníky lisované . Dřevěné vazníky s kovovými deskami s prolisovanými trny jsou navrhovány jako rovinné příhradové soustavy, které jsou schopny přenášet pouze zatížení působící ve své rovině. Zatížení, které působí kolmo na rovinu vazníku , musí být přeneseno systémem ztužení do podpor. Uložení vazníku je v drtivé většině případů . Příhradové vazníky vyrábíme technologií GANG-NAIL a navrhujeme je pro své zákazníky pomocí softwaru firmy MiTek Industries, s. Softwarový program, jejž využíváme pro projektování příhradových vazníků , má výborné ohlasy a působí celosvětově v oblasti návrhů statických výpočtů.

Pomocí moderních a ověřených.