Problém vzlínající vlhkosti a důsledků pro vnitřní prostředí a pro stav budovy se řeší od dob starých Římanů, kteří zvedali podlahy svých staveb pomocí amfor nebo podezdívek. Takto vznikl prázdný prostor, který byl pomocí ventilačních mřížek spojen s venkovním prostředím, aby byla zajištěna cirkulace vzduchu. Původní podlaha je betonová a rád bych ji zanechal, což by měl být pro podkladové terče ideální podklad.

Snížení světlé výšky místnosti mi nikterak nevadí. Nucené větrání vítám z hlediska regulace, tak i snadnosti vyhotovení v mém případě. Přikláním se k řešení bez EPS, tedy nezateplené a odvětrávání v topné sezoně .

Vzlínající vlhkost i radon zastaví jednoduché plastové tvarovky. Princip systému je velmi jednoduchý a podle výrobce vychází ze stavitelské tradice starých Římanů, kteří zvedali . Apr energetická poradna: odpověď na dotaz: Provětrávaná podlaha. Předmětem předkládané disertační práce jsou provětrávané podlahové konstrukce, které jsou v těchto případech běžně využívány, jako doprovodné opatření při sanaci vlhkého zdiva. S návrhem soustavy pro odvětrání podlahy se pojí celá řada nejasností a je. Odvětrané podlahy , nejlepší řešení k odvedení vlhkostí pod podlahou.

Představení systému izolace proti vlhkosti a radonu Guttadrytek. Ztracené bednění Guttadrytek slouží k odvlhčení podlah a přilehlého zdiva, případně pro zvýšení podlah.

Dobrý den, chtěl bych v kamenném provést provetrávanou podlahu. Mám vykopané dvě místnosti na hloubku cca cm. Feb Jak jsem psal v jednom z dřívějších článků, rozhodl jsem se jako izolaci použít provětrávanou podlahu. Náš dům je vlhký, je to fakt, který je nezvratný. S tímto faktem jsem navrhoval, hledal, vybíral řešení.

V úvahu přicházely následující možnosti: – chemická injektáž – zavrhl jsem . Odborníkem z MC Bauchemie nám po prohlídce stavby bylo doporučeno provedení provětrávaných podlah z tvarovek Iglu. Z východu i ze západu sousedí s činžovními domy. Na severu anglický dvorek, ve středu dispozice . Po odstranění původních vlhkých podlah a zásypů kleneb bylo po kontrole výškových poměrů navrženo vytvoření provětrávané vrstvy z plastových tvarovek se zámky, na níž se provedla výztužná betonová mazanina, pojistná hydroizolace a tepelně izolační vrstva s těžkou plovoucí podlahou. Efektu trvalého odvětrání jsme . Jan Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nová provětrávaná podlaha s parketovým povrchem v sále kulturního domu obce Hladké Životice v místě odstraněné podlahy zadávané zadavatelem Obec Hladké Životice.

K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. Tím se zlepší účinnost provětrávané dutiny soklu a také od- padne neestetická řada mřížek na soklu po celé délce stavby. NOVÁ SOKLOVÁ KONSTRUKCE OSEKANÝ POVRCH ZDIVA HYDROIZOLACE Obr. Příklad soklové provětrávané mezery Provětrávané podlahy se nejsnadněji vytváří pomocí profilovaných desek z . Používají se dva základní typy podlah.

V prvním případě je skladba podlahy přímo na terénu a ve druhém je podlaha na vzduchové provětrávané mezeře.

Podlaha musí pak být řešena jako nosná. Provádí se až po položení ležaté .