Průmyslové podlahy musí trvale odolávat silnému zatížení. V závislosti na druhu průmyslového odvětví jsou vystaveny velmi rozdílným typům namáhání a současně musí splňovat více požadavků. Z tohoto důvodu musí mít kvalitní podlahové systémy možnost přizpůsobit své skladby individuální situaci. Vyztužená je v souladu se statickým návrhem klasickou výztuží jako křížem armovaná . Příspěvek shrnuje problematiku návrhu skladby podloží průmyslových podlah s důrazem na geotechnickou stránku věci, zejména v souvislosti se zkoušením míry zhutnění.

Dále na konkrétním příkladu prezentuje relevantní nedostatky ze strany projektanta i zhotovitele.

Podnětem k napsání tohoto článku je . Zhotovení průmyslové podlahy z drátkobetonu. Při dimenzování podlahy je třeba nejprve stanovit složení podloží a jeho předpokládanou únosnost. Mezi podklad a betonovou desku se vloží fólie z . V případě specifických požadavků na povrchové vlastnosti průmyslových podlah se povrch betonové nosné desky opatřuje nášlapnou vrstvou, která tyto specifické požadavky splňuje. Při realizaci je však nutné pečlivě volit prvky skladby výztuže s ohledem na minimální horní krytí (cca mm). Vyzkoušejte našeho průvodce výběrem podlahy dekfloor.

Nástroj slouží pro výběr vhodné skladby na základě požadovaných parametrů. Skladby DEKFLOOR představují spolehlivé konstrukční složení podlah.

Skladby podlah DEKFLOOR jsou navženy jak na terén tak i na strop. ABSTRAKT: V současné době se lze při znalecké činnosti poměrně často setkat s případy porušených průmyslových podlah. Skladba průmyslové podlahy v jádrovém vývrtu S1_a S2_1. Realizace podlahy – skladba podlahového souvrství.

Když se řekne slovo „ podlaha “, obvykle se nám vybaví krémové dlaždičky, leštěný kámen, koberec, lino, laminátové prvky, přírodní dřevo, parkety. Jednoduše to, po čem se nesou naše kroky. Ale pod touto dobře viditelnou úrovní je neviditelná kompozice materiálů . Popsané příklady průmyslových podlah zde předkládám pro upozornění na stále se opakující závady a na jejich příčiny a zejména pro poučení se z. Podlahové vsypy pro průmyslové podlahy. Vsypy DURAMO jsou určené k vytvoření vysoce mechanicky odolného povrchu na nově realizovaných betonových podlahách, tzv. Povrchy podlah opatřených vsypy DURAMO vykazují estetický vzhle snadné čistění a údržbu a mnohonásobně prodlužují . Dámy a pánové, dovolte, abychom Vám představili TECHFLOOR s. Svým zákazníkům každoročně předáváme podlahy o celkové výměře přesahující milión metrů čtverečních.

Zavedený a stabilní výrobní program certifikovaných produktů. V době tuhnutí betonové směsi se . Výhody betonových podlah. Výroba kvalitních epoxidových a polyuretanových stěrek a nátěrů značky AST SYSTEMS pro průmyslové podlahy.

Finální stěrky AST SYSTEMS vytvářejí nenasákavou , mechanicky odolnou a čistitelnou podlahu.

Z definice předmětu normy je zřejmé, že největší změnou je rozšíření normy o problematiku průmyslových podlah. Jedná se o těžké a masivní skladby podlah, které realizujeme v případě přání zákazníka včetně hydroizolace a tepelné izolace. Betonové průmyslové podlahy.

Lehké skladby neprůmyslových podlah, tzn. Celková mocnost skladby. Jsou vhodné pro méně namáhané typy provozů, např.

To není zcela jednoduchá úloha a naštěstí není třeba tímto způsobem posuzovat běžné podlahy v rodinném domě, ale zejména průmyslové podlahy s velkým. Malé dotvarování plnoplošně působící tepelné izolace je dobře patrné z obrázku 1 kdy skladba Isover EPS 100Z 2xmm při plošném zatížení .