Jak postupovat při provedení revize nebo kontroly elektrických spotřebičů a nářadí? V prvé řadě je třeba brát v úvahu požadavky uvedené v příslušné dokumentaci od výrobce pro . Elektrický stroj nebo spotřebič je montážní celek sestavený z několika částí, z nichž je minimálně jeden pohyblivý, má příslušnou pohonnou jednotku, řídící jednotku a obvody vzájemně propojenými za účelem specifického použití, zejména pro zpracování, úpravu, dopravu nebo balení materiálu. Pro tato elektrická zařízení . Každý, kdo ve svém zaměstnání nebo ke svému podnikání používá elektrický spotřebič , by ji měl znát.

Nejen znát, ale hlavně se jí řídit. Jak bylo slíbeno v minulém čísle ELEKTRO, předkládám zde návrh technicko- organizačního opatření, kterým by bylo v organizacích (zvolen příklad průmyslového podniku) . Jiří Sajner, JHS Elektro. Uvedená norma byla vypracována po obsáhlém a důkladném připomínkovém řízení.

Jejím účelem bylo stanovit požadavky na kontroly a revize elektrických . Spotřebiče a stroje a lhůty na provádění revizí. A) Definice a lhůty revizí spotřebičů.

Provádíme revize elektrických spotřebičů v Praze a okolí. Svěřte se do rukou zkušených odborníků. Budete příjemně překvapeni cenou i kvalitou poskytovaných služeb.

Revize elektrických zařízení, spotřebičů , ručního nářadí, strojů, rozvaděčů, hromosvodů a elektroinstalací, ve výbušném prostředí i VN, školení vyhlášky 50. Do souborů předmětů, které jsou považovány za elektrické nářadí, patří předevšíelektrické vrtačky, přímočaré a okružní pily, . Revize elektrického spotřebiče je souhrn úkonů, při kterých se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje stav spotřebiče z hlediska bezpečnosti. Součástí revize spotřebiče je vypracování revizní zprávy. Naše společnost nabízí kromě služeb informačních technologií i pravidelné a mimořádné revize elektrických zařízení třídy E. Revize elektrospotřebičů jsou prováděny certifikovanými revizními techniky s potřebnou kvalifikací a osvědčením.

Dále je v této příloze vyhlášky uveden druh a rozsah oprávnění. Pro revize spotřebičů a přenosného . Rychlé měření díky automatickému měření v sekvenci: odpor ochranného vodiče – izolační odpor – unikající proud. ESČ: Odborná způsobilost pro revize elektrického ručního nářadí a spotřebičů. Norma stanovuje, že u každého spotřebiče je nutné provádět pravidelné kontroly a revize.

Při kontrole se posuzuje technický stav spotřebiče , tedy jeho provozuschopno st a funkčnost posouditelných bezpečnostních prvků.

Kontrola a revize elektrického spotřebiče. Při revizi se potom posuzuje spotřebič. Jedná se mi o velké kuchyňské spotřebiče např. Povětšinou se jedná (mimo sporáků) o spotřebiče připojené pomocí zásuvek, nikoliv pevně.

Také jaké by měly být lhůty těchto pravidelných revizí ? Jen jsem odmázl předem děkuji za odpověď. Před časem jsem kývl na provádění revizí a spotřebičů jedné společnosti v mém rajonu. Od té doby mi ředitel volá s požadavkem na revizi u každého nového spotřebiče či prodlužováku. Já tedy přijedu, zreviduji, vystavím kartu a odjedu.

Pak vystavím fakturu, která zahrnuje náklady na dopravu včetně času stráveného při . Název zakázky, Revize elektrických spotřebičů. Tester elektrických spotřebičů. Nejdůležitějším důvodem pro provádění revizí elektrických spotřebičů je bezesporu ochrana osob a majetku při jejich používání. Univerzální tester elektrických spotřebičů. Poškozený spotřebič , i když jeho závada není na pohled patrná, může způsobit nemalé materiální škody či závažný úraz, popř.

Takovou závadu ovšem revize.