Kermické komíny potřebují základ , který se dělá stejný jako pod nosnou zeď. Pro jednoprůduchový komín by . Nabízí komplexní ucelený sortiment výrobků a technologií pro řešení odvodu spalin od všech druhů spotřebičů v bytových i nebytových objektech. Svými produkty pro odvod spalin . Vonkajší rozmer tvárnice (cm).

Tvarovky HU se používají při stavbě jednoprůduchového komínu , kde se přikládají vždy dvě k sobě. Vytvoří tak průduch komínu o vnějším rozměru 4x 4mm. V další vrstvě se pootočí o stupňů, a tím se dosáhne nutné převazby. V místě čistícího otvoru, nebo připojení sopouchu se musí ve tvarovkách před jejich . Stanovení přibližného průměru komínu.

Výpočet určuje přibližný průměr komínu dle zadaného výrobce, typu komínu, resp. Druhu paliva, účinné výšky komínu a výkonu spotřebiče.

Výpočtová pomůcka slouží pouze k informativnímu určení rozměrů komínů. Každou realizaci je nutno ověřit přesným výpočtem zohledňujícím . Komín je vhodný pro všechny druhy paliv. Předpokládá se použití zejména pro rodinné domy a nízkopodlažní objekty, vnitřní umístění, co nejblíže hřebenu střechy, výška cca do m. Tvárnice jednoprůduchová, rozměr 380x3mm průměr 1mm.

U stavebnicových komínů je nutné počítat s požadavkem na vybudování základu. Dále musíme řešit podobu nadstřešní části a povrchovou úpravu celého komínu. S přihlédnutím na rozměry komínu řešíme samotnou dispozici ve stavbě a dodržení požadovaných odstupových vzdáleností od konstrukcí. KOMÍN JE UMÍSTĚNÝ MIMO STAVBU?

JAKÝ MAJÍ TVÁRNICE PŮDORYSNÝ ROZMĚR ? Jednoprůduchová tvárnice má rozměr. Nejmenší dovolený rozměr světlého průřezu přetlakovéh o komína je (mm). Neúčinná výška průduchu komína pro spotřebiče na kapalná a plynná paliva . Komíny a komínové systémy na různé druhy paliva – kapalná, pevná, plynná.

Po letech zkušeností se stavbou, údržbou a opravami různých komínových systémů jsme se rozhodli pro Schiedel. Rozměry : 4x 2x 2mm.

Hmotnost tvarovky: kg. Základ se dělá stejný jako pod nosnou zeď. Fasádní komín do nezámrzné hloubky (min. 80cm), vnitřní komín do hloubky min 50cm.

Půdorysný rozměr základu by měl přesahovat rozměr komínu o min.