Trhliny jsou velice častým jevem a můžeme je pozorovat v různém rozsahu prakticky na všech stavbách od prastarých, až po novostavby. Příčin jejich vzniku je mnoho a většinou se jedná o kombinaci několika z nich. Trhliny nejsou zpravidla vážnou záležitostí, ovšem upozorňují nás na jevy, kterým je dobré porozumět.

Chemická injektáž trhlin betonových nebo zděných konstrukcí je šetrné,. Injektáž trhlin ve zdivu.

Sanace betonu – injektáž trhlin. Tyto a další podobné vady ve zdivu – na stěnách či stropech – jsou častým jevem jak v interiéru, tak v exteriéru. Avšak neesteticky vypadají v novém příbytku i vlásečnicovité prasklinky ve vnitřních omítkách.

Jsou ideální pro prevenci trhlin ve spojích v interiéru. Extrémním příkladem může být náraz motorového vozidla či výbuch plynu. I v případě postupného rozevírání a prodlužování trhlin je nutná okamžitá kontrola konstrukce statikem. Příkladem může být porucha zeminy pod základy, chybně provedená oprava krovu na domě, nevhodný zásah v blízkosti klenby .

Našli jste ve zdi trhlinky, praskliny či drobné dutiny? Nabízíme vám elegantní řešení, které zamezí jejich šíření a stěnu zpevní. Chemické injektáže zdiva Remmers zpevní nejen stěny a zdi, ale i celkovou konstrukci objektů. Vybírejte různé druhy injektáží pro různé materiály – kámen, beton, cihla. PRÁŠEK-X – Izolace budov na negativní straně (odvrácené zdroji vody) Katalytický urychlovač na cementové bázi, který v průběhu několika vteřin po kontaktu s vodou pevně a trvale zastaví tlakovou vodu.

OBLAST POUŽITÍ: Puder- Ex slouží k rychlé a trvalé izolaci netěsných míst a průsaků ve stavebních materiálech z . Trhliny můžeme začít opravovat až po odstranění příčiny jejích vzniku! Na opravy trhlin ve zdivu používáme vždy materiál, který má minimálně stejnou nebo vyšší pevnost, jakou má původní materiál! Vlasové trhliny v omítkách (do mm).

Celou problematiku trhlin velmi podrobně zpracovává směrnice WTA 2-4-Hodnocení a sanace fasádních omítek s trhlinami. Nic dobrého nevěštící trhlina ve zdivu. Příčinou může být narušení statiky objektu.

Jde-li o trhliny závažného charakteru, je třeba obrátit se na odborníky, kteří provedou podrobný stavební průzkum. Zjistí místo, množství a stáří trhlin , jejich vzhle tvar, rozměry (délku a šířku) a také průběh. Průzkum musí vést k odhalení.

V těchto případech musí mít materiál, který je používán k injektáži, minimálně stejné nebo lepší pevnostní vlastnosti jako materiál injektovaného zdiva. Z důvodu sanace nadměrně vlhkého zdiva 2. O trhlinách jako signálech určitých stavebních poruch bylo psáno v mé předchozího práci „Trhliny v konstrukcích“, a budiž znovu zdůrazněno, že snaha po vizuálním odstranění trhliny bez předchozího odstranění její příčiny je nesmyslná. Tato stať se především zabývá odstraňováním již . Jinou příčinou vzniku trhlin v omítce je nesourodost sousedících materiálů.

Například omítka provedená na zdivu z betonu a cihelné vyzdívky, zcela jistě ve stycích těchto materiálů změnou teploty praskne v důsledku nestejné roztaživosti betonu a cihel. Stejné příčiny takových trhlin jsou i ve fabionech stropů, kde se . Při návrhu sanace a statického zajištění věžeje nutno vycházet z podrobného stavebního průzkumu, stavebně-historického průzkumu, případně . Protože součinitel tepelné vodivosti látky – do značné míry závisí na objemové hmotnosti (a tím i podílů pórů v materiálu), stávající tvárnice jsou při klesající tepelné vodivosti stále lehčí, . Tato práce se zabývá výskytem trhlin ve vnějších omítkách, a to jak novými tak starými. Profilované články říms nebo ostění se vytahují šablonami na sáňkách, které se vedou po latích upevněných ke zdivu. Jedná se však o finančně nejnáročnější metody sanace trhlin. Polyuretanová injektáž je vhodná všude tam, kde se nejedná již o klasickou vzlínající vlhkost ve zdivu , ale silné vlhnutí s výronem vody do spodní stavby.

V oboru sanace zdiva je injektážní metoda, která se používá také k zamezení vnikání tlakové vody do spodní stavby a to gelová injektáž, ale je to metoda tlakové . Vliv podloží na vznik trhlin. Trhliny ve zdivu , plochých střechách, podlahách a podhledech. Poruchy v hydroizolacích.

Souvislost hlavního napětí a průběhu trhlin ve zdivu. Je-li známa jakost malty, lze velmi přibližně určit poměr ξer napětí (zatížení) působícího ve zdivu k pevnosti zdiva v tlaku : Velikost kritického zatížení Nt a mezního zatížení Nobs zdiva a jejich vzájemný poměr .