Sanační omítka se nahazuje na předem celoplošně nahozený postřik weber. Do čisté míchačky dáme cca litrů vodyna pytel a dle potřeby přidáme další. Dodatečné přidání provádíme pomalu a tak, aby byla malta na . Sanační jednovrstvá omítka pro omítání vlhkého a mrazem nebo solí poškozeného cihelného, kamenného nebo smíšeného zdiva.

Omítka pro vnitřní i vnější prostředí bez dodatečné povrchové úpravy štukovou omítkou.

Sanační jádrová omítka pro omítání vlhkého a mrazem nebo solí poškozeného cihelného, kamenného nebo smíšeného zdiva. Určená speciálně pro sanační omítkové systémy ve vnějším i vnitřním prostředí. Porézní omítka pro vyrovnání hrubých nerovností v podkladu – součást sanačního omítkového systému. Podkladní sanační omítka pro systém weber. WTA k zachycení solí a snížení prostupu uvolněných solí.

WTA za výhodnou cenu nakoupíte na Levné Stavebniny. Překonávají několikanásobně požadavky směrnice WTA a navrhují se v extrémních případech sanace pod úrovní terénu, případně v povodňových oblastech. Jedním z reprezentantů této technologie je například sanační tepelně- izolační omítka NANOSAN, případně NANOTHERM.

Důležité je vybrat vhodnou sanační omítku pro každý objekt individuálně. Ideálně na základě prohlídky stavby a výsledků laboratorní analýzy vzorků odebraných přímo z konstrukcí objektu. Baumit Sanova MonoTras H – ruční vápenotrasová omítka s certifikátem WTA Baumit Sanova trasová omítka. Aplikuje se strojně nebo ručně v jedné nebo více vrstvách. Vykazuje vynikající propustnost pro vodní páru a . HASIT 2SANIER -Wandputz Jádrová sanační omítka.

Jedno i vícevrstvá jádrová ruční sanační omítka kategorie pevnosti v tlaku CS II určená k omítání vlhkého a solemi zatěžovaného zdiva. Vyhovuje požadavkům EN 998-jako sanační malta pro použití na vlhké zdivo. Vhodná pro vnější i vnitřní účely.

Spotřeba: Spotřeba závisí na drsnosti podkladu a tloušťce aplikované vrstvy. Nebylo-li použito přípravků odpuzujících vodu, je třeba před první aplikací sanačních omítek cihlové zdivo navlhčit, u kamenného to nutné není. Nejprve se zdivo nesouvisle prohodí řídkou maltou tak, . Mírně zavlhlé zdivio be velkého přísunu vlhkosti lze sanovat pomocí sanační omítky. Barytová omítka obsahuje baryt a používá se na pracovištích s ionizujícím zářením, které pomáhá odstínit (například v RTG pracovištích). Protipožární omítky mají za účel chránit kovové nebo betonové konstrukce proti požáru.

Málo vodí teplo a vzdorují vysokým teplotám.

Omítka se nanáší ručně nebo strojně v tloušťce vrstvy min. Větší tloušťky omítky se nanášejí ve více vrstvách s patřičnou technologickou přestávkou. Výraz ne vždy vystihuje danou problematiku, je příliš obecný a někdy až zavádějící.