Příhradový vazník (též vazník, vazníkový krov, vazníková konstrukce, vazníková střecha, sbíjený vazník , dřevěný vazník) je lehká dřevěná příhradová konstrukce sloužící k přenesení zatížení střešního pláště do obvodové či nosné konstrukce. Tyto vazníky umožňují přenesení zatížení na velký rozpon konstrukcí, a to až m, . Jednotlivé tyčové prvky ve styčníku spojeny styčníkovou deskou. Konstrukce z dřevěných vazníků mají široké uplatnění v pozemním, průmyslovém a inženýrském stavitelství . Kč cena impregnace – Kč.

Sedlový vazník , rozpon m délka vč.

Dvoudílný vazník sbíjený z prken. Prostory zastřešení musí mít zajištěné řádné větrání. Dřevěné sbíjené vazníky jsou používány všude tam, kde jsou vyžadovány lehké konstrukce, zvláštní formy nebo velká rozpětí.

Samonosné konstrukce jsou dnes možné do m rozpětí. Technologie sbíjených vazníků nabízí bohaté varianty provedení jako příhradové konstrukce, sedlové střechy, nůžkové, paralelní a pultové . Příhradový vazník (nebo také vazník, vazníkový krov, vazníková konstrukce, vazníková střecha, sbíjený vazník , dřevěný vazník) je označení pro lehkou dřevěnou příhradovou konstrukci, která slouží k přenosu zatížení střešního pláště do obvodové či nosné konstrukce. Nebo jinak – příhradový vazník je rovinná prutová . Technologie spojování dřevěných konstrukcí styčníkovými deskami s prolisovanými trny umožňuje variabilitu tvaru a rozměru konstrukce, rychlou a snadnou montáž, úspora nákladů nízkou spotřebou materiálu až o cca.

Díky prefabrikaci výroba probíhá rychleji a vazníky vykazují velkou přesnost provádění. Právě proto nám technologie vazníků se styčníkovými deskami umožňuje spolehlivě a velice efektivně navrhovat konstrukce až do rozpětí m. Prostorový model vazníkové střechy rodinného domu v programu Truss 3D. Srovnávací pracovní diagram . Původně jsme si chtěli nechat udělat pouze vazník a. Nosnou střešní konstrukcíje vazný krov, případně sbíjený vazník.

Povrchové úpravy stěn jsou provedeny dle požadavku majitele. Mohou být opatřeny speciálním nátěrem, tapetou, vnitřní omítkovou hmotou nebo obklady. Na podlahu lze aplikovat dlažbu, koberce, lina nebo . Lepený příhradový vazník.

Vazníky s deskami s prolisovanými trny. Všeobecně platí, že pro podkrovní domky či objekty s požadavkem na využití podkrovního prostoru je vhodnější zvolit vázaný krov. Naopak pro bungalovy, objekty bez obytného podkroví, halové stavby a stavby velkorozponové bývá efektivnější vazníková konstrukce. Vázané krovy stejně jako příhradové . Gang-Nail, které při vyšších teplotách díky poměrně tenkému plechu měknou a vazníky rychle ztrácejí stabilitu.

Příčné ztužidlo: Ocelové zavětrovací pásky firmy BOVA – pevnost pásků v tahu je 2MPa. Součinitele tlaku větru – pro svislé stěny.

Rahmen) 9 2ramenát – prvek skruže (viz), která nese bednění báně nebo šalování pro zdění klenby, vyřezaný z hranolů nebo sbíjený z prken stav. Prosím o radu , pokud to lze udělat , poradte jak.