Sedlová střecha je historicky nejběžnějším typem střechy používaným stovky let až dodnes po celém světě. Tvarově se jedná o šikmou střechu, která má dvě střešní roviny s přímočarým hřebenem, dvěma okapy a dvěma štíty. Střecha valbová vznikne tak, že se seřízne střecha sedlová na dvou protějších stranách, takže voda stéká na strany. Střecha polovalbová vznikne obdobně jako střecha valbová, avšak okap polovaleb je umístěn výše než okap střechy sedlové. Podkroví mívá na stranách polovaleb zděné štíty nebo dřevěné lomenice.

Jedná se o historicky nejběžnější typ střechy používaný na českém území.

V případě řadových domů se jedná o nejčastější typ střechy. Tím se docílí odtoku vody na strany. Liší se od střech valbových tím, že mají okap umístěný výše než je okap u střechy sedlové.

Na stranách polovaleb má podkroví zděné štíty nebo se také používají dřevěné lomenice. Polovalbová střecha patří mezi šikmé . Podobně jako u střechy valbové, jsou střešní plochy polovalbové střechy skloněné ke čtyřem stranám obvodu budovy. Vyšší variantou je střecha sedlová, tvořená dvěma střešními rovinami, ohraničenými okapy a dvěma štíty. Průnik střešních rovin pak tvoří hřeben.

Jde o nejčastější geometrický tvar střech na našem území.

Konstrukci má sedlová střecha stále relativně jednoduchou a funkčnost stejně dobrou, jako každá . Prostým srovnáním velikosti ploché střechy se sedlovou o sklonu stupňů nad stejným půdorysem zjistíte, že musíte zateplit a opatřit střešní krytinou, izolací a dalšími materiály zhruba o procent větší plochu, čím strmější, tím více. A možná ještě víc vás překvapí, o kolik zvětší ochlazovanou plochu . Vyberte typ vaší střechy. Pultová střecha model Pultová střecha. Valbová střecha model Valbová střecha.

Stanová střecha model Stanová střecha. Kombinace valbových střech nad . Internetový portál do světa moderní architektury. Každý den přináší informace o všem důležitém, co se v oblasti domácí a světové architektury odehrává.

U nás se vyskytuje nejčastěji. Tvoří ji dvě střešní plochy, které se potkávají na hřebeni střechy. Je stavebně nejjednodušší, ale také nejlevnější variantou. Lze ji navrhnout ve sklonech od 25° do 45° a více. Vzhledem k jednoduchosti montáže jednotlivých prvků se jedná o nejméně nákladné střechy.

Nemalou výhodou tohoto tvaru střechy je i minimalizování možnosti zatékání do střechy. Hledáte dodavatele střechy pro svůj nový rodinný dům nebo potřebujete rekonstrukci? V tomto článku si přiblížíme výhody a nevýhody dvou typů střech , ploché a sedlové (dobrá zpráva je, že v našich klimatických podmínkách můžete bez obav používat oba druhy).

Pilové střechy se skládají ze sdružených střech pultových nebo asymetrických střech sedlových.

Pilové asymetrické sedlové střechy byly variantně prováděny se zakřivenou delší stranou. Dříve se užívaly převážně na jednopodlažní průmyslové haly. Kolmé nebo strmé části slouží jako horní osvětlení . Vychází levněji nechat vazníky sbít průmyslově nebo si najmout tesaře koupit dřevo a sbíjet na místě. Nebo vychází lépe na sedlovku klasický krov?

Změnu na klasický krov bych konzultoval s projektantem. Many translated example sentences containing sedlová střecha – English- Czech dictionary and search engine for English translations. V tuzemském stavitelství má sedlová střecha svou velkou tradici. Takovou volbu podporují i nesporné výhody, kterými sedlová střecha disponuje. Navíc stále patří k méně nákladným variantám oproti technologicky . Je jedna z nejpoužívanějších a nejoblíbenějších střech.

Má více důvodů a výhod proč si zvolit právě ji. Za řadu let prošla mnoha inovacemi a získala spousta nových technologií. Tato lekce je poněkud delší, než čtyři předešlé, ale střechy si tuto zvýšenou pozornost zaslouží a lépe pro vás, když se střechám budete věnovat kontinuálně.

Pro seznámení s tvorbou sedlové a valbové střechy budete potřebovat cca minut.