Technické parametry skladeb, požární, akustické, tepelnětechnické a další, jsou stanoveny výpočetně, ale i experimentálně na základě přesné specifikace použitých materiálů v jednotlivých vrstvách a rovněž i na způsobu technologického řešení skladby. Pro deklarované obvyklé použití v katalogovém listu . Následuje tradiční postup, ve kterém je parozábrana umístěna pod sádrokartonovou deskou a prochází jí větší množství vrutů. Mnohem bezpečnější je použití vrstev izolace. Parozábranou pak proniká menší množství vrutů a můžete použít větší tloušťky izolace.

Balíček pro zateplení šikmé střechy Akce doprava zdrama po celé ČR!

Konstrukce střech je trvale vystavena účinkům větru, zimy a jiným povětrnostním jevům. Na první pohled by se mohla zdát akustická izolace šikmé střechy zbytečná, ale opak je pravdou. Právě střechou, střešními okny atd.

Z tohoto důvodu by se mělo dbát zvýšené pozornosti i při řešení akustiky šikmých střech. V létě omezíte prostup tepla dovnitř podkroví. Zateplením šikmé střechy zabráníte únikům tepla v zimě.

Odborný katalog věnovaný oblasti šikmých střech popisuje možné způsoby zateplení střech a podkroví s cílem snížení nákladů na vytápění, zamezení únikům tepla a snížení energe- tické náročnosti budov. V katalogu znázorněná řešení odrá- žejí rostoucí normové požadavky na zateplování konstrukcí.

Je to zcela přirozené a běžné. Teplo stoupá vzhůru a není v naší moci ho celé udržet v budově. I pasivní a nulové domy mají tepelné ztráty, i když jsou výrazně menší než u běžné masové výstavby. Jsou však případy, kdy podíl tepelných ztrát šikmou . Zde naleznete všechny potřebné a užitečné informace ohledně zateplování šikmé střechy. Střechy bedněné, bez bednění, zateplené.

Stejně jako falcované plechové. Parotěsné zábrany a doplňky pro lepení a těsnění. Tato sekce pojednává o šikmých střechách. Máte-li zájem o ploché střechy, klikněte sem.

V oblasti šikmých střech se zaměřujeme jak na novostavby, tak i rekonstrukce stávajících střech. Používáme nejkvalitnější materiály dostupné na našem trhu, a to betonovou nebo pálenou krytinu od renomovaných výrobců jako. Požadavek byl použít falcované šablony. Po konzultacích se zákazníkem jsme… Celý článek.

Pojistné hydroizolace pro šikmé střechy. Pod střešní krytinou slouží podkladní pás střešní krytiny, pojistná hydroizolace nebo izolační fólie jako druhá ochranná vrstva, resp. Zabraňuje, aby do konstrukce střechy a tepelné izolace pronikaly např.

Kompletní realizace široké škály typů šikmých střech za použití tradičních i netradičních střešních krytin. Zabýváme se realizací od výstavby nových střech přes rekonstrukce až po opravy stávajících. Předností naší firmy kompletní provedení zakázky bez nutnosti si zajištovat jednotlivá řemesla zvlášt, tudíž je . Sestává z nosné střešní konstrukce, jednoho nebo několika střešních plášťů oddělených vzduchovými vrstvami . U standardního provedení zateplené šikmé střechy s tepelnou izolací pod krytinou hrozí nebezpečí, že vodní pára pronikající z interiéru zkondenzuje ve vrstvě tepelné izolace. Na konstrukci krovu se klade bednění, .